Misslyckat bygge gav nytt uppdrag

Ystad Artikeln publicerades

Vid den misslyckade ombyggnaden av hamnen förra året anlitade Ystads kommun konsultföretaget Ramböll. Nu har samma företag konsulterats när småbåtshamnen ska byggas om.

Ändå överväger Ystads kommun att ställa skadeståndskrav mot Ramböll. Det kostade tio miljoner kronor att riva vågbrytaren i den inre hamnen, och lika mycket att bygga upp den igen när det visade sig att vågorna blev alldeles för höga utan den skyddande piren.

Dessutom ökade svallet i småbåtshamnen till följd av att den yttre västra vågbrytaren förlängdes.

Man kan säga att den misslyckade ombyggnaden som Ramböll var inblandad i ledde till att företaget fick ytterligare konsultuppdrag.

Kommundirektören Kenth Jagerborn har ändå fullt förtroende för Ramböll.

– Jag kan inte tänka mig att en konsult vill göra ett dåligt jobb. Ett företags rykte är den bästa marknadsföringen, säger han.

– Ramböll har en bra kompetens, och kommer inte att upprepa samma misstag, säger Kenth Jagerborn.

Ett problem i sammanhanget är att det finns få företag med samma kompetens som Ramböll, enligt Kenth Jagerborn.

Men han anser att Ramböll borde ha varnat för följderna av att riva vågbrytaren. Men enligt Kenth Jagerborn är det inte klarlagt om det är Ramböll som bär det juridiska ansvaret. Flera konsultföretag anlitades vid ombyggnaden.

Hamnbolaget har fått skadeståndsfrågan på sitt bord.

– Vi har jurister som tittar på det, säger Björn Boström, hamnchef och vd för Ystad hamn logistik AB.

Enligt Björn Boström har det varit flera konsulter inblandade, och det är ansvarsfrågan som är oklar.

Ramböll underrättades redan för ett år sedan om att kommunen kan komma att ställa ekonomiska krav på företaget.

Sten Munthe, enhetschef på Ramböll, tillbakavisar dock beskyllningarna. Han anser att en annan konsult bär ansvaret.

– Jag kan inte se att vi har gjort något fel. Det tror jag kommunen inser, säger han.

Han säger att det är ett problem i sammanhanget att kommunerna inte har tillräcklig kompetens. Gator, avlopp och trafikfrågor sysslar man med hela tiden. Hamnombyggnader sker sällan.