Mobil anordning renar förorenad jord på plats

Ystad Artikeln publicerades

Det slamrar och skramlar på soptippen i Hedeskoga där statliga Svevia i går visade sin senaste miljösatsning, en mobil jordtvätt. I stället för att köra förorenad jord lands och rike runt och sedan deponera det för dyra pengar ska allt renas på plats, är idén.

En skara miljöfolk från kommunerna runt om i Skåne kom i går till Hedeskoga för att titta på jordtvätten.

– Det här är klart intressant för oss. Man kan rena förorenad mark utan att köra iväg det till en deponi, säger Torbjörn Håkansson, miljöinspektör från Malmö.

Tippas på ett galler

Först tippas den förorenade jorden på ett galler som skiljer bort de största stenarna. Det slamrar lite. Sedan blandas jorden med vatten.

All jord sprutas under högt tryck så att föroreningarna skiljs från jorden och löses upp i vatten. Sedan skiljs det förorenade vattnet steg för steg från jorden. Prover tas och till slut återstår mellan 10 och 15 procent av jorden som måsta tas om hand.

Vill man rena ytterligare ett steg kan kemikalier tillsättas, så kallade tensider. De fungerar som ett tvättmedel, renar jorden och löser upp fett och smuts.

– Kapaciteten är ungefär 20 ton i timmen på jordtvätten, berättar Markus Selander, ingenjör på Svevia.

Blir jorden inte tillräckligt ren kan man köra den en gång till genom processen.

Den mobila jordtvätten kan fraktas på fyra lastbilar. Den tar tre eller fyra dagar att ställa upp.

– Vi har tidigare haft en jordtvätt som gick att flytta. Men den tog en hel månad att montera, säger Marie Eriksson på Svevia.

Med den mobila jordtvätten kan man rena bland annat metaller, arsenik, olja och så kallade blandföroreningar. Den tar upp ungefär en yta på 25 gånger 25 meter.

Ekonomiskt fördelaktigt

Ekonomiskt kan det också vara fördelaktigt att använda tvätten eftersom den renade jorden kan användas till utfyllnad direkt på plats. Man sparar transporter och kostnaderna för att deponera jorden på en soptipp.

Närmast ska jordtvätten användas för att rena bland annat kreosot från en industritomt i Nässjö. Innan man kör det storskaligt prövar man och renar lite jord och tar sedan prover för att kontrollera att reningen verkligen blir effektiv.