Morgonrodnaden slocknade 1957

Ystad Artikeln publicerades

Anno 1899 föddes Aurora, döpt efter morgonrodnadens gudinna för att bringa ljus i ett politiskt mörker, som man då såg det. Det var alltså en sossetidning som såg dagens ljus. Mot sig hade hon tvenne blad av motstridig politisk uppfatting, nämligen Ystad Posten (h) och YA (lib). De hade officiner i samma gata, lilla Norregatan, där YA fortfarande residerar.

Lustigt nog kom den nya tidningen att tryckas på Ystad Posten, företrädande en politisk uppfattning som Aurora ville bekämpa. Men det var idyllens tid. Man hjälpte varandra i tryckerierna och lånade papper om så krävdes.

Hos YP blev emellertid Aurora inte långlivad. Vid sekelskiftet var hon mogen att starta eget i hyrd lokal i samma gata. En gasdriven tryckpress från Hamburg för en kostnad av 19.500 kronor installerades.

I början utkom tidningen två gånger i veckan. Den kostade tre kronor i halvåret och fem öre per lösnummer. Den blev daglig 1907 och omvandlades till eftermiddagstidning 1910, varmed namnet inte längre var adekvat. Primus motor i redaktionen var Johan Pihlman, som rekryterats från Ystads Allehanda, en duktig agitator men med en bohemisk natur som låg honom i fatet. Han lämnade tidningen 1913 i vredesmod, iklädd endast morgontofflor som fotbeklädnad.

Kort tid därefter satt Hans Dejne, mer känd som skald och knuten till Sydsvenskan, i redaktörsstolen. Men samma år, 1913, tillträdde Elias Nilsson som skulle bli en ledande kulturperson i stan fram till sin död 1943. Det var under hans tid som tidningsföretaget förvärvade fastigheten vid Stora Östergatan 1918 efter att i 14 år ha varit inhysta hos Bageriföreningen i Trädgårdsgatan, i föreningens då nybyggda hus. I december 1947 tog man sig an en bondetidning, Södra Skåne, som kom att dela tryckeriet i tre års tid, varefter man startade eget i Tomelilla med ekonomiska bistånd av Skånska Dagbladet.

I tidningshuset på Stora Östergatan insomnade Aurora nyårsnatten 1957 efter att i 58 år pläderat för en socialdemokratisk politik, ej utan viss framgång.

Arne Lang