Mytomspunnen armé av främlingar

Ystad Artikeln publicerades

Légion Étrangère. Främlingslegionen. Råa legoknektar eller tappra soldater? Alla har sin bild av de franska legionärerna.

Få stridande förband förknippas med så mycket hemlighetsmakeri, myter och ärorika historier som den franska främlingslegionen.

Legionen upprättades i Algeriet år 1831, av franska kungen Ludvig Filip I.

Tanken var då som i dag att kåren skulle bestå av frivilliga utlänningar, främlingar i fransmännens ögon, som skulle ledas av franska yrkesofficerare. Efter att ha tjänstgjort i främlingslegionen får soldaterna som tack möjlighet att bli franska medborgare.

Sedan grundandet har främlingslegionen deltagit i samtliga franska fälttåg genom historien. Allt från koloniala krig i Nordafrika på 1930-talet till moderna insatser under Gulfkriget 1991. En av de mest ärofyllda historier som berättas om främlingslegionen utspelar sig vid slaget om Camerone i Mexico 1863.

Då blev en infanteripatrull på 65 främlingslegionärer anfallna av tre bataljoner mexikanskt infanteri och kavalleri.

Trots sitt hopplösa läge försvarade sig legionärerna tappert och genomförde till slut en våghalsig bajonettattack mot den mexikanska övermakten.

Det numerära underläget tog dock ut sin rätt och till slut fanns bara tre legionärer kvar.

När det mexikanska befälet bad de överlevande att ge upp, krävde de tre soldaterna att få ta med sig sin fana och sin döda kapten hem.

Den imponerade mexikanska befälhavaren ska då ha utbrustit " Detta är icke män, detta är djävlar" och gått med på deras förfrågan. Det har också förekommit mindre hedervärda insatser under främlingslegionen historia.

Som vid slaget vid Dien Bien Phu i Vietnam 1954, där fransmännen grundligt besegrades av den vietnamesiska gerillan.

Eller under Algerietkrisen 1961-62 då delar av främlingslegionen deltog i ett arméuppror mot franska presidenten de Gauelle.

För den som känner sig sugen att söka till främlingslegionen så finns deras högkvarter i Aubagne utanför Marseilles.

YA vill dock påminna eventuella sökande om att kontraktstiden är på fem år.

Linus Lindqvist