Nu har husen fått ny fasad

Ystad Artikeln publicerades

De fem fuktskadade husen vid vattentornet har renoverats och fått ny fasad. "Det känns verkligen bra", säger Mats Larsson som bor i ett av husen.

Torsdagens snöblandade regn verkar inte komma uppifrån, utan mer från sidan. För några månader sedan hade det vädret kunnat oroa Mats Larsson.

– Eftersom husfasaden saknade luftspalt, kunde fukt som trängde in, inte ta sig ut. Fukten stannade kvar och orsakade problem, förklarar han.

För knappt ett år sedan berättade YA om de fem husen nedanför vatten-tornet, som byggts med enstegstätad putsfasad. Det betyder att putsen lagts direkt på cellplast som i sin tur ligger dikt mot husets trästomme. En kontroll-besiktning av husen, som byggdes 2007, visade att det fanns fuktskador i fasaden.

– Vissa hus var mer angripna än andra. Just vårt hade klarat sig ganska bra, säger Mats Larsson.

Han och hans fru och två döttrar märkte aldrig av fuktskadorna, utan blev varse dem först efter besiktningen.

När fukten uppdagats, funderade Götenehus på att bara åtgärda fuktangreppen.

– Men dessbättre beslöt man sig för att göra om hela fasaden och ta bort den så kallade riskkonstruktionen utan luftspalt, säger Mats Larsson.

Han och hans familj köpte huset 2008 och var därför inte första ägare.

– Eftersom garantin följer ägaren och inte huset var vi lite oroliga att Götenehus skulle hävda att vårt hus inte skulle åtgärdas. Men det blev aldrig någon sådan diskussion. Alla hus fick fasaden renoverad.

Renoveringsarbetet av de fem husen tog hela sommaren och hösten. Mats Larssons hus var det sista som åtgärdades.

I åtta veckor var huset inplastat.

– Det var som om man slagit upp ett tält runt hela huset. Det var lite jobbigt. Men vi visste ju att det var för en god sak.

Lagom till jul blev Mats Larssons hus, och därmed alla de fuktskadade husen, färdigt. Tältet revs och ljuset strömmade åter in genom de stora fönsterna på husets ovanvåning.

Under de åtta veckorna togs putsfasaden ned, cellplatsen togs bort och spånskivan innanför ersattes med en ventilerad skiva, som sattes utanför en luftspalt. Sedan pustades huset igen.

Utan cellplast blev huset lite mindre.

– Nu är det även något sämre isolerat, vilket ger en lite högre uppvärmningskostnad, kanske 1 000 kronor per år.

Det tycker Mats Larsson är ett mindre problem.

– Med riskkonstruktionen var huset i princip osäljbara. Därför känns det riktigt bra att huset åtgärdats och att Götenehus stått för alla kostnader.