Takstriden: Ny förlust för handbollsstjärnan

Ystad Artikeln publicerades
Foto:Mark Hanlon

Leo Larsson förlorade – igen. Mark- och miljödomstolen sa nej till handbollstjärnans överklagande om bygglov för att byta tak på huset i Sandskogen.

Det är tredje instansen som avslår Leo Larssons bygglovsansökan. Myndighetsnämnden i Ystad har sagt nej två gånger. Andra avslaget överklagade handbollsstjärnan till länsstyrelsen, som dock sa nej. Han överklagade då till mark- och miljödomstolen, som nu också väljer att avslå hans överklagande..

Domstolen instämmer i länsstyrelsens bedömning att den svarta takfärgen inte är förenlig med bestämmelserna för området. Svart skulle framstå som för tungt och dominerande.

Sista chansen för Leo Larsson att få lägga sitt svarta tak på huset är att överklaga till Mark- och miljööverdomstolen, men där måste han först få prövningstillstånd.

Leo Larsson behöver renovera taket på huset och vill då byta ut de grönmålade enkupiga, ursprungligen röda, tegelpannorna mot svarta tegelpannor. Kommunen klassar huset som ”ett av Sandskogens vackraste” och myndighetsnämnden vill att det bevarar sin karaktär.