Nya hamnplaner ska underlätta för företagsflytt

Ystad Artikeln publicerades

Planerna på att flytta ut hamnen i Ystad skjuts på framtiden. I stället ska den gamla Revhuskajen ställas i ordning så att vindkraftsföretaget EWP kan flytta från Malmö till Ystad.

Hamnplanerna har enligt kommunalrådet Kristina Jönsson (M) ändrats eftersom det skulle ta för lång tid att uppfylla krav som länsstyrelsen har ställt för att godkänna en ny, yttre hamn.

Nu ska i stället Revhuskajen som vetter mot havet och som i dag inte används alls ställas i ordning. För detta krävs det en vattendom. Detaljplanen där den yttre hamnen undantas måste också bli klar. Det ska muddras och kajsidorna måste spontas så att fartyg ska kunna lägga till här. Det är inte klart vad detta kommer att kosta, och Ystads kommun ska stå för kostnaden, enligt Kristina Jönsson.

Planerna på att flytta ut färjelägena kommer inte att genomföras förrän företagsflytten är klar. Byggstart är planerad till i mitten av 2013, med inflyttning i början av 2015.

I går undertecknade Ystads kommun och EWP en så kallad avsiktsförklaring om etableringen i Ystad. Kristina Jönsson berättade om de förändrade hamnplanerna i samband med en presskonferens efter undertecknandet.

Under presskonferensen framkom också att det är högst troligt att den verksamhet som finns i dag på Revhuskajen, pelletsfabriken, MP-bolaget och kolimporten, tvingas att flytta.

Avsiktsförklaringen mellan Ystads kommun och EWP är inte juridiskt bindande.

- Men det finns ett moraliskt åtagande, säger Thomas Abrahamsson, vd för EWP.

Enligt avsiktsförklaringen så ska EWP, som tidigare ägdes av Kockums och som nu är Malmös största verkstadsföretag, flytta sin produktion av vindkraftstorn till Ystad.

- Vi räknar med att investera mellan 400 och 500 miljoner kronor i Ystad, säger Thomas Abrahamsson.

Enligt planerna ska EWP sluta ett tomträttavtal med Ystads kommun. Företaget kommer med andra ord att hyra marken av Ystads kommun.

I dag har företaget 250 anställda. På några års sikt tror Thomas Abrahamsson att många av dem kommer att välja att bosätta sig i Ystad.

Han har noterat att det finns kritik i Ystad mot etableringen. Miljömässigt försäkrar han att anläggningen ska hålla måttet. Allt stål fraktas i dag via båt till anläggningen i Malmö. Men ambitionen är att hälften av de färdiga tornen också ska skeppas ut. I dag fraktas de med lastbil.

Till anläggning i Malmö kommer det i dag omkring tio lastbilar per dygn, enligt Abrahamsson.

Företaget har också ändrat sina planer så att de högsta byggnaderna i fabriken blir 25 meter höga, inte 45 meter som ursprungligen var tänkt. Även utsläppen av kemikalier vid målning och lackering kan minimeras eller tas bort helt, enligt Abrahamsson.

Företaget ska söka både miljötillstånd och bygglov.

- Visst kan det överklagas, men så är det var vi än skulle etablera oss, säger Thomas Abrahamsson.