Nya kajen kostar 100 miljoner

Ystad Artikeln publicerades

Den nya kajen som krävs om vindkraftsföretaget EWP ska etablera sig vid Världens ände i Ystad kostar enligt grova kalkyler hundra miljoner kronor. I den summan ingår muddring, vägar och andra kringarbeten.

Björn Boström, vd i hamnbolaget, säger att man just nu är i färd med att göra en förstudie för kajen. Man ska besluta vilken sorts kaj man ska bygga, göra kalkyler på hållfasthet och en simulering av vågorna vid kajen som ligger söder om Revhuskajen där förr den gamla, yttre vågbrytaren låg.

-Vi vill ju inte göra samma misstag som med den inre västra piren, säger Björn Boström.

Han anspelar på problemen med höga vågor i den inre bassängen som uppkom när man i fjor rivit vågbrytaren. Det innebar att man sedan fick bygga upp vågbrytaren på nytt igen i ett nytt läge.

Ursprungligen skulle EWP:s kaj ligga längre ut i den yttre hamnen. Men nu är ambitionen att bygga en något kortare kaj, mellan 170 och 200 meter, söder om Revhuskajen.

Ett antal konsulter arbetar med förstudien för Ystads kommuns räkning. Bengt Eriksson är projektsamordnare och en av konsulterna. Han förhandlar med EWP om ett exploateringsavtal som ska ersätta avsiktsförklaringen som parterna undertecknat men som inte är juridiskt bindande.

Från början var det meningen att avtalet skulle undertecknas siste januari nästa år, men tidsfristen har skjutits fram till 31 mars eftersom man inte har hunnit med allt arbete.

Avtalet reglerar exempelvis hur kajen ska betalas. Det kan bli tal om att Ystads kommun står för investeringskostnaden och tar ut en hyra för kajen.

Ett annat alternativ är att EWP självt bekostar kajen.

Enligt avsiktsförklaringen ska företaget ha en tomträtt på marken för fabriken, det vill säga betala någon sorts arrende till Ystads kommun.

PÅ kommunfullmäktige i förra veckan beviljades ett tilläggsanslag på tio miljoner kronor för att riva den sista oljecisternen vid Världens ände och sanera marken. Det är en utgift som Ystads kommun helt och hållet betalar på egen hand.