Beslut: Här går Österlens gräns

Österlen Artikeln publicerades
Österlens gränser har aldrig varit politiskt definierade. Den vanligaste definitionen utgår från Ingelstads, Albo och Järrestads härader (röd karta). De som hävdar att Österlen betyder "öster om leden" avser området öster om riksväg 19 (blå karta). SMHI menar Simrishamns, Tomelillas, Kristianstads och Bromöllas kommun i sina vädervarningar. Vad som nu kommer att ske är det ingen som riktigt vet, men området har redan utökats (lila karta).
Foto:Thorsten Persson
Österlens gränser har aldrig varit politiskt definierade. Den vanligaste definitionen utgår från Ingelstads, Albo och Järrestads härader (röd karta). De som hävdar att Österlen betyder "öster om leden" avser området öster om riksväg 19 (blå karta). SMHI menar Simrishamns, Tomelillas, Kristianstads och Bromöllas kommun i sina vädervarningar. Vad som nu kommer att ske är det ingen som riktigt vet, men området har redan utökats (lila karta).

Ystads, Sjöbo och Skurups kommun ingår numera officiellt i Österlen. Fler platser kan tillkomma. Det har slagits fast i en dom i Marknadsdomstolen efter att Lantmäteriet sagt att det inte är en geografisk fråga.

Frågan om Österlens gränser har länge varit omtvistad. Någon så kallad politisk gräns har aldrig fastslagits, de avgränsningar som har gjorts har utgått från härader eller vägar. Nu har rätten att bestämma om vad som ingår i begreppet Österlen delegerats till organisationen Österlen Next. Organisationen består av ett antal mäklare och näringsidkare med intressen i Skåne.

– Det har länge rått förvirring om Österlen. Vi såg en möjlighet att kapitalisera på namnet och hittade en möjlighet som tidigare hade förbisetts, säger fastighetsmäklaren Harald Bratt, ordförande i Österlen Next.

Han är verksam på Östermalm i Stockholm, men sommarboende i Abbekås.

– Här i Stockholm är det inga problem att säga att Abbekås ligger på Österlen. Mina vänner som kommer på besök säger att de är på Österlen. Och nu har jag papper på att det är så.

För att få igenom beslutet har Österlen Next utnyttjat ett kryphål i lagen. Eftersom initiativtagarna till begreppet Österlen: John Osterman, Theodor Tufvesson och Fritiof Nilsson Piraten aldrig undertecknade något avtal eller kontrakt som förband den geografiska platsen med namnet har den nya Österlensammanslutningen hittat tre personer som har kunnat skriva under ett bindande kontrakt.

– Det fanns en Fritiof Nilsson i Tumba och en John Österman i Linköping som gick med på att skriva under. Killen i Linköping har i och för sig inte exakt samma namn, men vi bad honom vara lite försiktig med punkterna på "Ö:et" när han undertecknade. Det funkade. Problemet var att hitta någon som heter Theodor Tufvesson. Vi hittade en Teo med rätt efternamn, men han var bara fyra år gammal. Hans föräldrar har i rollen som förmyndare gått in och undertecknat i hans namn.

I kontraktet står att rätten till namnet överlåts till Österlen Next. Först vände man sig till Lantmäteriet med kontraktet, men eftersom det inte handlar om en geografisk fråga landade ärendet i Marknadsdomstolen. Där fann man inga juridiska hinder från att ge Österlen Next rätten att definiera Österlen.

– Det är ingen som har tänkt på den här möjligheten tidigare. Det finns säkert de som kommer att bli upprörda över detta, men ur ett marknadsperspektiv är det bra. Vi har resonerat som så att om det är bra för tillväxten har vi inga synpunkter i sakfrågan, säger Per A. Graf, domare i Marknadsdomstolen.

En hjälp i ärendet fick Marknadsdomstolens domare när föreningen Österlen lyser utsåg Ystad till årets ljusby.

– Delar av domarkåren var skeptiska till förslaget, men när en etablerad Österleninstitution själva införlivade Ystad i Österlen kände de att frågan inte längre var kontroversiell, säger Per A. Graf.

– Dessutom finns det redan en statligt sanktionerad användning av begreppet Österlen som sträcker sig utanför den traditionella gränsen. Enligt SMHI inbegriper Österlen även Kristianstad och Bromölla kommun, säger Per A. Graf.

Österlen Next har nu tagit fram en första karta över vilka områden som kan kallas Österlen i mäklarannonser och i turismannonsering. Alla fem kommuner i sydöstra Skåne är med, men området kan komma att utökas.

– En kollega har fina hus i Torekov och Mölle ute till försäljning. Betalar han in medlemsavgiften i Österlen Next kan han sälja husen som Österlenhus, säger Harald Bratt.

Reaktionerna på domen har inte låtit vänta på sig. En protestgrupp har redan bildats. Marknadsdomstolens dom kan omprövas om 10 000 namnunderskrifter samlas in senast i dag 1 april. Protestlistan hittar du här.

Fakta

Österlen

Tidigare gränser:

Den traditionella avgränsningen av Österlen har varit Ingelstads, Järrestads och Albo härad, det vill säga Tomelilla och Simrishamns kommuner samt delar av Ystads kommun.

Det finns också en gräns som utgår ifrån att Österlen betyder öster om leden, det vill säga öster om vägen från Ystad till Brösarp (riksväg 9).

SMHI delar in Skåne i två delar: Skåne län utom Österlen och Skåne, Österlen. Österlen i det här fallet är Simrishamn, Tomelilla, Kristianstad och Bromölla kommun.

Visa mer...