Placeringen av vindkraftverk väcker känslor

Ystad Artikeln publicerades

Vattenfalls planer på sex vindkraftverk vid Ruuthsbo lockade ett 20-tal personer till informationsmöte.

– Vi är inte emot vindkraft, men vill inte ha verken där vi bor, förklarar Per Sjöberg och Kerstin Persson.

De är Svartebor och har kommit till informationsmötet i Hedeskoga församlingshem för att få veta mer om Vattenfalls planer.

Redan för fyra år sedan presenterade Vattenfall planer på en vindkraftspark med ni verk vid Ruuthsbo.

Projektet somnade in

– Året därpå, när kommunens vindkraftsplan kom och området inte fanns med som ett tänkbart för vindkraft, kan man säga att projektet somnade in, säger Sara Arvidson som är projektledare för det nya projektet som nu tagit fart. I det presenteras sex verk på max 150 meter.

De stora invändningarna mot etableringen gäller landskapsbilden.

– Jag har förståelse för det, men vi har en lite annan syn på landskapet, säger Sara Arvidson, som inte tycker att man enbart kan se på landskapet ur ett visuellt perspektiv.

I regnbågens färger

– Man kan också se på det som en produktiv yta, säger hon och påpekar att den utpekade platsen är en av landets mest lämpade för vindkraft eftersom det blåser så mycket här.

Dege Berretoft är också Svartebo och intresserad av Vattenfalls planer.

– Jag är för dem och hoppas de blir förverkligade. Jag tycker inte vindkraft stör i landskapet. Tvärtom, är de fina, säger han och föreslår att de kunde ges lite mer färg.

– Varför inte en vindkraftspark i regnbågens färger? funderar han.