Planer och idéer för Löderups nya invånare

Löderup Artikeln publicerades
Ett av syftena med informationsmötet på Löderups församlingshem var att Tellervo Salomonson kom och berättade om språkkaféet för flyktingar på biblioteket i Ystad, något som kanske kan starta även i Löderup. "Vi har till exempel haft teman som mat och turistmål. Det har verkligen fungerat jättebra, många är nyfikna på Sverige och vill lära sig om hur kulturen fungerar här", säger hon. 2 bilder
Foto:Mark Hanlon
Ett av syftena med informationsmötet på Löderups församlingshem var att Tellervo Salomonson kom och berättade om språkkaféet för flyktingar på biblioteket i Ystad, något som kanske kan starta även i Löderup. "Vi har till exempel haft teman som mat och turistmål. Det har verkligen fungerat jättebra, många är nyfikna på Sverige och vill lära sig om hur kulturen fungerar här", säger hon.

Vad kan man göra för att Löderups nyinflyttade ungdomar ska känna sig inkluderade? Ett 40-tal personer samlades i församlingshemmet på tisdagskvällen för att utbyta tankar och idéer.

En efter en droppar nyfikna och engagerade personer in på Löderups församlingshem. Prästen Johan Åkesson hälsar alla välkomna och visar var det finns kaffe.

– Det är viktigt att det finns ett forum för de som vill göra en insats. Jag hoppas att detta kan peppa folk till att göra någonting för ungdomarna, säger han.

Tillsammans med Ystads kommun frivilligsamordnare Lars-Erik Larsson har Johan Åkesson anordnat ett informationsmöte, främst med anledning av ungdomsboendet i Löderup där många pojkar som flytt från sina hemländer bor.

Boendet i Löderup är ett av kommunens totalt nio ungdomsboenden. När det startade 2010 bodde där åtta pojkar. I höstas öppnades en tredje avdelning och det finns nu plats för 40 ungdomar.

– I den åldern var jag full av energi, och att inte ha någonting att göra av den kan vara förödande, säger Lars-Erik Larsson.

Behovet av kläder och prylar har avstannat. Nu gäller det för pojkarna att träffa svenskfödda personer och komma in i samhället.

Vid ett av borden i församlingshemmet sitter en före detta Sida-arbetare som jobbat i Mellanöstern, en pensionerad lärare som vill vara behjälplig, en lanthandlare i Kåseberga och företrädare för en kvinnogrupp i Ystad. Vid ett annat sitter personal från boendet i fråga, och vid ett tredje sitter representanter från kyrkan, scouterna, sfi, Löderups IF, hembygdsföreningar samt Löderups respektive Ingelstorps byalag.

En av tankarna bakom mötet är att diskutera uppstartandet av ett språkkafé.

– Det är viktigt för dem att skapa riktiga relationer till människor, och alla ni som är här representerar sammanhang där sådana kan skapas, säger Tellervo Salomonsson från Café Språka i Ystad som bjudits in att berätta om projektet.

Inför uppstartandet av Café Språka tillfrågades sfi-studenter om vad träffarna kunde handla om.

– Många ville prata om svensk historia och svenska sevärdheter och turistmål, och med det kommer samtal på svenska naturligt, berättar hon.

Personalen på boendet i Löderup uppskattar kvällens möte och betonar vikten av att ungdomarna får träffa svenskfödda personer och lära sig svenska.

– Dessa pojkar är resurser för Sverige, inte offer. Annars hade de inte klarat av att ta sig ända hit, säger William Jönsson.