Polisens egen undersökning: buskörning största problemet i sydöst

Sydöstra Skåne Artikeln publicerades
Foto: Carl Johan Engvall

Buskörning är ett återkommande problem i sydöstra Skåne. Samtidigt ökar tryggheten i alla kommuner utom i Simrishamn. Otryggast upplever man sig i Tomelilla.

I den trygghetsundersökning som polisen presenterade på måndagen framgår att tryggheten ökar i Ystad, Tomelilla, Skurup och Sjöbo. I Simrishamn har den minskat något.

Samtidigt uppger minst fyra av fem invånare i den fem kommunerna att de inte har utsatts för något som helst brott under 2017.

Tryggast i sydöstra Skåne är man i Ystad. Det motsäger den bilden som BRÅ presenterade för två veckor sedan. Där framkom att Ystadsborna kände störst oro för brottslighet i hela landet. Enligt polisen kan man inte jämföra de här två undersökningarna rakt av. Undersökningarna är gjorda vid olika tidpunkter, på olika sätt och med ett annat tillvägagångssätt.

Polisens trygghetsundersökning i lokalpolisområde Ystad som omfattar de fem sydöstaskånska kommunerna utgår från 3 901 svarande. Resultatet redovisas med indexsiffror där 0 indikerar ”inget problem” och 6 indikerar ”stora problem”. Huvuddragen i polisens trygghetsundersökningar är:

Simrishamn:

Det samlade indexet för Simrishamn har ökat från 1,91 till 2,06. Borrby är den kommundel som har högst index: 2,56, därefter Simrishamn med 2,53. I båda dessa orter upplevs buskörning med moped som ett stort problem, index 4 respektive 5. Borrbyborna upplever också att ungdomsgäng som bråkar är ett stort problem med ett index på maximala 6.

I övriga kommundelar är tryggheten högre med ett index på mellan 1,22 och 1,59. I Kivik uppger hela 91,4 procent att de inte har utsatts för något brott under 2017. I kommunen som helhet ligger den siffran på 83,3 procent.

Sjöbo:

I Sjöbo ökar tryggheten och totalindexet sjunker från 1,72 till 1,53. Andelen som uppger att de inte har utsatts för något brott ökar från 84,2 procent till 86,6 procent. Det största problemet uppges vara buskörning med moped och mc i centrala Sjöbo, index 4.

Skurup:

Tryggheten ökar och index sjunker från 2,28 till 2,09. Tidigare problem med bilar som kör för fort samt buskörning med moped kvarstår. Trygghetskänslan utomhus upplevs som otrygg och oron för att utsättas för inbrott, båda får index 3. Samtidigt visar statistik att den faktiska risken att utsättas för brott är låg (index 1). 81 procent av de tillfrågade uppger att de inte har utsatts för något brott under 2017.

Tomelilla:

I Tomelilla totalt ökar tryggheten och index sjunker från 2,47 till 2,28. Det är dock fortfarande den högsta siffran i sydöstra Skåne. Inom kommunen finns det stora skillnader och otryggast upplever man sig i Tomelilla tätort.Det handlar om skadegörelse och nedskräpning (index 4), buskörning (6) , bilar som kör för fort (4), trafikregler som inte respekteras (4) och trygghet utomhus sena kvällar (5).

Samtliga dess problemområden har låga index utanför tätorten, där är det i stället bostadsinbrott som oroar (index 3). Trots relativt stora oron uppger 83 procent att de inte har utsatts för brott under 2017.

Ystad:

Ystads index har gått från 1,53 2016 till 1,47 i år. De flesta indexsiffror ligger på 1 och 2 i det totala resultatet. Dock finns det problemområden. I centrum handlar det om nedskräpning och berusade personer utomhus (index 3). Skadegörelse på fordon (3) tryggheten utomhus sena kvällar (4). Andelen som uppger att de inte har utsatts för brott under 2017 ligger på 84,2 procent.

Vi följer upp nyheten under dagen med kommentarer från polis med flera.