Protester mot nya verk utanför Glemmingebro

Ystad Artikeln publicerades

Björn Norbäck och Ragnhild Norbäck Collin är oroliga över planerna på att bygga tre vindkraftverk väster om Glemmingebro. Paret vädjar till politikerna i myndighetsnämnden att säga nej till bygglov.

De har också skrivit till ledarna för de politiska partierna i Ystad och hävdar att Eolus vind AB som ska bygga de tre verken har fel sina bullerberäkningar.

Verken ska byggas i dalgången mellan Tosterupsvägen och Köpingsbergsåsen. Björn Norbäck och Ragnhild Norbäck Collin bor i den norra delen av området med Kvidalabäcken som gräns.

- Det estetiska värdet av denna dalgång är utomordentligt stort, skriver paret till politikerna.

De beskriver hur de byggt upp ett litet paradis kring gården Där har de planer att bygga en liten äldreby med sju-åtta hus.

- Dalgången är en av få platser där man i dag kan tala om tystnadens underbara gåva, skriver de.

Eolus säger i sin ansökan om bygglov att det ska bli tre verk som maximalt blir 150 meter höga, navhöjden blir då 100 meter och rotorbaldens diameter lika hög.. Effekten blir två-tre MW.

På torsdag klockan 15 arrangerar byalagen i Glemmingebro, Köpingebro och Kabusa ett möte i Medborgarhuset i Glemmingebro där Eolus ska informera om satsningen.

Företagets bygglovsansökan behandlas tidigast på myndighetsnämndens möte i november.