Rektorer sågar skollottning

Ystad Artikeln publicerades
Foto:Bass Nilsson

Att lotta ut platserna på populära skolor är ingenting som tilltalar Ystads rektorer.

– Jag tror mer på planering och god kommunikation, säger Eva Månsson, rektor på Änga/Västervång.

Den statliga skolkommissionen föreslår att platserna på populära skolor ska lottas ut. Förslaget har redan vållat mycket debatt och i Ystad får det inget varmt mottagande.

– Jag tror inte lottning löser våra problem, säger Eva Månsson.

Inför höstterminen är det fler blivande sjuor som valt Västervångskolan än som får plats.

– Enligt förslaget om skollottning skulle alla platser då lottas ut. Det innebär att hela idén med det aktiva skolvalet går förlorad, säger Eva Månsson.

Hon tycker den ordning som finns i Ystad med ett aktivt skolval och närhetsprincip är bättre.

– Vi måste bara vara ännu tydligare i vår kommunikation inför skolvalet så att alla är klara över vad som gäller, säger Eva Månsson.

Eva Borgström, rektor på Kunskapsskolan är inne på samma linje.

– Skolkommissionens förslag om att det fria skolvalet ska bli obligatoriskt är bra. Det bidrar till att öka mångfalden. Men med lottning blir det totalt meningslöst, säger hon.

Även Kunskapsskolans centrala ledning är kritisk till lottning och föreslår i stället kvotering.

– Jag vet inte exakt hur det ska gå till, men tanken är väl att det ska öka möjligheten för elever oavsett bakgrund att få en plats, säger Eva Borgström.

Kön till Kunskapsskolan i Ystad är alltid lång.

– Vi har alltid fler elever i kö än vi kan ta emot. Många har köat sedan de föddes.

Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) vill komma bort ifrån den orättvisa som det medför att föräldrar ställer sina barn i kö när de föds.

– Jag kan förstå det och även intentionen med att lottningen ska minska segregationen, men tror inte lottning är rätt väg, säger Eva Borgström.

Skolkommissionens betänkande innehåller även sex miljarder statliga kronor till skolan.

– Skolan i Ystad får sannolikt inte del av dem, säger kultur- och utbildningschef Christer Olofsson som tror att staten kommer att styra mer i skolan för att öka likvärdigheten.

– Vi borde redan nu kunna placera de lärare, som vi genom förstelärarreformen och lärarlyftet identifierat som duktiga, i skolor som behöver lyftas, säger han.

Fakta

Skol- kommissionen

Skolkommissionen har arbetat sedan 2015 med ett förslag som ska höja kunskapsresultaten, förbättra kvaliteten i undervisningen och öka likvärdigheten i den svenska skolan.

Ett förslag är lotta ut platserna i populära skolor. Det ska minska segregationen och anses mer rättvist än en traditionell kö.

Obligatoriska skolval och mer statliga pengar till utsatta skolor är andra förslag.

Visa mer...