Så skapades Trollywood

Ystad Artikeln publicerades

Är film en kommunal angelägenhet som kan finansieras med skattepengar? YA har tittat närmare på hur det gick till när Trollhättans kommun var med och skapade Trollywood:

Det var 1992 som Film i Väst startade i liten skala som en enhet inom Landstingets i Älvsborgs kulturförvaltning. 1994 tog Thomas Eskilsson från Film I Väst kontakt med Trollhättans kommun. En av dem han kom i kontakt med var Livio Benedetto på näringslivssekretariatet: - Vi bollade lite idéer och nappade till sist på hans tankar, berättar han. Kommunen hade redan tidigare insett ett behov av att bredda näringslivet i kommunen eftersom det var uppbyggt av få branscher. Filmbranschen sågs som en möjlighet. För detta kunde de söka EU-pengar ur EUs strukturfondsprogram Mål 2. - Med det underlaget gjorde vi en rekommendation till kommunstyrelsen att vara medfinansiärer i detta och politikerna tyckte det var en god idé. Satsningen stöds i dag även Västra Götalandsregionen, Vänersborgs, Uddevallas och Lysekils kommuner, kommunerna i Norra Bohuslän och Dalsland och Svenska Filminstitutet. Att det inte skulle vara en kommunal angelägenhet att satsa skattepengarna på film diskuterades men ansågs inte vara ett hinder, enligt Livio Benedetto. - Vi hade en arbetslöshet som var 16-17 procent. Enda lösning var att bredda näringslivsbasen och då kan man inte göra så mycket annat än att anpassa sig till nya branscher. Beslut fattades 1996 och den stora satsningen började 1997. Från och med 1999 är det ett aktiebolag som ägs helt av Västra Götalandsregionen (motsvarigheten till Region Skåne). Livio Benedetto räknar med att kommuner och landsting tillsammans lägger 10-13 miljoner kronor per år i verksamheten. Lika mycket kommer från EU. Strukturfonden har delats ut i två femårsperioder. Från 1995-2000 och från 2000-2005 och Trollywood har blivit en solskenshistoria för Trollhättan. Livio Benedetto räknar upp de senaste årens omsättning: - 1995 var den 7 miljoner, 1996 var den 11 miljoner, 1997 var den 21 miljoner, 1998 var den 31 miljoner, 1999 var den 38 miljoner kronor. Enligt hemsidan omsätter bolaget i dag ca 60 miljoner kronor per år. I Trollywood produceras 65 procent av all svensk film.