Sälskador ökar – hotar kustfisket

Ystad Artikeln publicerades
Bengt Andersson är yrkesfiskare i Ystad. Han har drabbats hårt av sälskador under det senaste halvåret.
Foto:Carl Johan Engvall
Bengt Andersson är yrkesfiskare i Ystad. Han har drabbats hårt av sälskador under det senaste halvåret.

Utbredningen av gråsäl i södra Östersjön har enligt yrkesfiskarna ökat explosionsartat. Allt fler fiskar som fångas i näten är osäljbara.

De två fiskarna Bengt Andersson och Björn Ulups har båda märkt hur allt mer av fisken som de fångar bär spår av skador.

– Sälskadorna har ökat dramatiskt under det sista året. Det har exploderat, säger Bengt Andersson.

På bilder som han har tagit på torsk från hans nät är mer eller mindre alla fiskar skadade.

– Sälen gör ju så att den först äter sig mätt, sen tar den en tugga av varje fisk. De fiskarna är helt osäljbara.

Kollegan Björn Ulups delar Bengt Anderssons bild av läget.

– Sälen har ökat något enormt bara de sista sex månaderna. Snart finns det ingen torsk kvar i Östersjön. Det är den hårda verkligheten. Och när torsken försvinner så försvinner det småskaliga kustfisket också, tyvärr, säger Björn Ulups.

Att sälstammen ökar i Östersjön har varit känt under en längre tid. Sedan början av 2000-talet har ökningen av gråsäl i Östersjön legat på runt 7 – 8 procent om året. Men enligt Sven-Gunnar Lunneryd som är sälexpert på Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, ser man nu en snabbare ökning.

– Under det senaste året är ökningen 20 procent när det gäller gråsäl. Och utvecklingen av sälskador är större än så. Beteendet hos sälarna ändras snabbare än populationen, säger Sven-Gunnar Lunneryd.

För att komma runt problemet pågår försök med olika typer av sälsäkra redskap. Bengt Andersson i Ystad har under några år jobbat med olika typer av fällor för att kunna fånga torsken utan att sälarna kommer åt fisken. Men det är på experimentnivå och ersätter inte i nuläget det traditionella fisket.

I förra veckan gick Naturvårdsverket ut med direktiv för skyddsjakt gällande säl, men reglerna gör det svårt för jägarna att kunna använda sig av jakt som en metod för att minska sälskadorna.

– Det är en väldigt detaljstyrd jakt som är svår att genomföra. Sälen får bara skjutas inom 200 meter från en skadeplats. Det innebär at man måste jaga från en båt. Det förstår vem som helst att det inte är lätt att träffa en säl i vattnet när man står i en guppande båt. Det är nästan omöjligt, säger Sven-Gunnar Lunneryd.

– Det krävs mer liberala regler. Det finns en rädsla hos berörda myndigheter när det kommer till säljakt. Jag tycker att man kan jämföra det med vildsvin. Det finns ingen opinion mot vildsvinsjakt, eftersom alla kan se skadorna de orsakar, säger Sven-Gunnar Lunneryd.

Enligt honom står det kustnära fisket nu inför en kollaps.

– Sälen är bara ett av problemen för yrkesfiskarna, men det är det som kommer att knäcka ryggen på många av dem.

Fakta

Sälar i Östersjön

Det finns tre arter av sälar i Östersjön: Vikare, Knubbsäl och Gråsäl.…

Vikare: Den minsta arten. Den lever bara uppe i Bottenviken.

Gråsäl: Den största arten. Hanen kan bli som mest cirka tre meter lång och väga upp till drygt 300 kg. Honan är något mindre, cirka två meter lång och upp till 200 kg. Lever företrädelsevis i Östersjön. En gråsäl kan bli upp till 35-40 år.

Knubbsäl: Vanligast på Sveriges västkust, men det finns även en mindre, genetiskt isolerad population vid Kalmarsund. Knubbsälen är mycket mindre än gråsälen.

Visa mer...