Sex migranter greps för olaglig camping

Ystad Artikeln publicerades
På onsdagen tvingades sex EU-migranter packa ihop sitt läger i Lilleskog.
Foto:Mark Hanlon
På onsdagen tvingades sex EU-migranter packa ihop sitt läger i Lilleskog.

Sex EU-migranter som slagit läger i Lilleskog utanför Ystad greps av polisen på onsdagsmorgonen, misstänkta för brott mot ordningslagen.

Polisen ingrep mot migranterna sedan det kommit in flera klagomål från allmänheten, om nerskräpning i det populära friluftsområdet.

– Senast i måndags var det en skolklass som hörde av sig om nerskräpningen, och klagomålen är skälet till att yttre befäl tagit initiativet till ingripandet, säger polischef Mats Cronhag.

Ingripandet mot migranterna lär vara det första i sitt slag under överskådlig tid i Ystads kommun.

De sex personerna är misstänkta för brott mot ordningslagen i och med att de har campat på allmän plats längre än ett dygn, samt skräpat ner.

Att de frihetsberövades ser Mats Cronhag inget konstigt med.

– Vi har hanterat detta ärende som vilket ärende som helst. Misstänks man ha begått ett brott och saknar hemvist i landet föreligger flyktfara, och då finns det skäl för gripande.

Väl på polisstationen i Ystad gjordes dock bedömningen att ärendet inte skulle leda till anhållanden, och därför släpptes personerna.

Exakt hur länge de har bott i Lilleskog är oklart.

Polisen hade i går en dialog med kommunen.

– I det här ärendet agerar vi som markägare, eftersom vi inte kan acceptera mer omfattande intrång än vad allemansrätten i detta fall medger, det vill säga en natts tältning, säger samhällsbyggnadschef Andreaz Strömgren.

– Det är alltså inte som i lägret i Malmö, där man åberopat miljöbalken och hänvisat till olägenhet och risk för miljö och människors hälsa.

Han uppger att kommunen kommer att följa riktlinjerna från den nationella samordnaren för utsatta EU-migranter.

– Vi hanterar alltså sådana här ärenden enligt likställighetsprincipen, att det är som vilken olaglig bosättning som helst. Sker något liknande kommer vi att informera personerna att de måste flytta, och fungerar inte det kommer vi att begära handräckning från polisen.

Varken någon på kommunen eller polisen i Ystad vill koppla tajmingen av ingripandet i Lilleskog med den uppmärksammade utrymningen av lägret med EU-migranter i Malmö på tisdagen.

– Detta är inget som kommer uppifrån inom polisen. Detta är ett initiativ av ett yttre befäl, som föranleddes av att vi fick vetskap om brottslig verksamhet, säger Mats Cronhag.