Sjukhuset missade bruten nacke

Ystad Artikeln publicerades

En patient kom in med bruten nacke till akutmottagningen på Ystads lasarett i slutet av förra året. Men nackfrakturen upptäcktes inte direkt. Patienten fick en bestående förlamning och avled senare.

Sjukhuset har nu anmält händelsen till Socialstyrelsen enligt Lex Maria. Det var i december som den äldre mannen kom in till sjukhusets akutmottagning efter en bilolycka. På sjukhuset trodde man först att han hade drabbats av en så kallad spinal chock. Skadan kan inträffa om man utsätts för mycket kraftigt våld mot nacken. Ryggmärgen kan då slås ut totalt under några timmar. Det är en slags tillfällig förlamning då reflexer, känsel och motorik inte fungerar, men sedan återgår i funktion av sig själva. Chefsläkare HC Lennér skriver i sin anmälan till Socialstyrelsen att bedömningen att det var spinal chock kan ifrågasättas. Patienten hade en fraktur på halskotpelaren när han kom in, men skelettskadan upptäcktes inte av den ansvarige röntgenologen. Det har rimligen starkt bidragit till att patienten utvecklat en bestående förlamning och till hans död några månader senare, skriver Lennér. Att nacken var bruten upptäcktes först senare, samma dygn som patienten kommit in, då en mer erfaren läkare undersökte patienten och inte tyckte att diagnosen spinal chock stämde. Vid en ny kontroll av röntgenbilderna hittades skadan i nacken. Att skadan inte upptäcktes direkt, och operation fördröjdes, bedöms alltså av HC Lennér ha bidragit till att patienten drabbades av bestående förlamning och så småningom avled, då förlamning kan göra särskilt en äldre person känsligare för till exempel infektioner. Lex Maria är en lag som säger att sjukhus och andra vårdinrättningar ska anmäla till Socialstyrelsen om en patient skadats allvarligt, eller riskerats att skadas allvarligt, när han eller hon vårdats.