Skottlossning i centrala Ystad

Ystad ,
Skottlossningen skedde i korsningen Oskarsgatan – Mariagatan.
Foto:
Spår av polisens avspärrningsband finns kvar på trottoaren.
Foto:

Vid midnatt avlossades flera skott i korsningen Oskarsgatan – Marigatan. Polisen har hittat tomhylsor på marken.

Artikeln publicerades 17 maj 2017.

Polisen har konstaterat att det rör sig om skott från ett skarpt handeldvapen. De vill inte närmare gå in på hur många hylsor eller vilken typ av ammunition det rör sig om.

– Patrullerna kunde inte hitta några skador mot egendom eller person, men de spärrade av området och hittade ett flertal tomhylsor, säger kommunpolis Patric Nihlén.

Tre polispatruller skickades till platsen efter att flera vittnen hört av sig om skottlossningen.

– Vi har förhört dem som har hört av sig, men vi är intresserade av alla iakttagelser runt den här platsen mellan klockan 23.50 och 00.40, säger Patric Nihlén.

Polisen har skickat tomhylsorna på teknisk undersökning och arbetar vidare med så kallad inre spaning, bland annat genom fler förhör med de boende i närområdet och kartläggning av vilka som är skrivna på adresserna i kvarteret.