Sökes: ny stadsarkitekt

Ystad Artikeln publicerades

Ystad ska ha en ny stadsarkitekt på heltid. I dagarna formuleras annonsen och kommunen hoppas ha rekryteringen klar i vår. – Stadsarkitekten behövs i den långsiktiga planeringen, säger kommunalrådet Kristina Jönsson (M).

Frågan om stadsarkitekt har varit ett sorgebarn i Ystads kommun. För fem och ett halvt år sedan slutade Inga Hallén för att arbeta i Lund.

Sedan dess har posten mestadels varit vakant. Våren 2010 tillträdde Ulf Karmebäck som stadsarkitekt. Uppdraget hade han på 60 procent och drev parallellt sitt arkitektföretag.

Han blev dock ganska kortvarig, sade upp sig i slutet av juni 2011 och slutade formellt förra hösten.

Sedan dess har stadsarkitektstolen åter stått tom.

– Men nu gör vi ett försök att rekrytera en ny, säger Kristina Jönsson. Stadsarkitekten besitter kunskap och erfarenhet som inte finns på annat håll i kommunen.

Visionsarbete

Hon tycker det är viktigt att ha en stadsarkitekt på plats när visionsarbetet börjar ta form.

– Det blir stadsarkitektens uppgift att staka ut vägen för att komma så när visionens som möjligt.

Kristina Jönsson pekar också på att kommunen dragit igång arbetet med fördjupade översiktsplaner för staden Ystad och Köpingebro.

– Jag tror att arbetet med att förverkliga dem kan bli verkligt spännande för en stadsarkitekt.

Många, inte minst Ystads fornminnesförening, har varit kritiska mot att kommunen varit utan stadsarkitekt under så långa perioder.

Tidigare rekryteringsförsök har strandat eftersom för få eller fel personer sökt tjänsten.

Enklare med heltid

– När vi satsar på en heltidstjänst tror jag rekryteringen blir betydligt enklare. Dessutom har konkurrensen minskat. Det är inte lika många som söker den här kompetensen just nu som vid tidigare rekryteringar.

I många kommuner är stadsarkitekten chef för plan och bygg. Ystad valde dock en annan organisation och placerade Ulf Karmebäck direkt under kommundirektören.

– Vi har inte beslutat om organisationen ännu, men stadsarkitekten har en strategisk funktion och ska ingå i kommunledningen.