Tre byar får dela på 800 000 kronor

Ystad Artikeln publicerades
Foto:Per Nilsson

Sövestad, Kåseberga och Glemmingebro får dela på 800 000 kronor. Det är pengar samhällsbyggnadsnämnden fördelar till olika projekt inom ramen för fokusbyarna i år.

Sövestad som är årets fokusby 2017 får 500 000 kronor för att utveckla lekplatsen som en mötesplats i byn.

Kommunen ska lägga ett förslag utifrån höstens byaträff som sedan diskuteras med byalaget innan det blir verklighet.

Kåseberga får 200 000 kronor till två olika projekt. Det ska bli fler bord, bänkar och eventuellt grillplatser i byn. Placeringarna ska diskuteras mellan kommunen och byalaget.

Byn ska också få skyltar över historiska platser och personer i Kåseberga. Byalaget ska ta fram förslag till text och bild på dem.

Glemmingebro får 100 000 kronor för att fortsätta utveckla multisportplanen som byn fick pengar till förra året. Planerna är att göra färdigt den isrink som man då la grunden till. Byalaget ska sedan ansvara för att spola isbanan. Rinken ska också användas till annan sport och lek under året.

Summorna är inga exakta löften utan en bedömning om var projekten kan landa.

Sju byalag som sökt pengar blir utan i år.