Stadskärna full av rika upplevelser

Ystad Artikeln publicerades

Trädgårdsingenjör Per Larsson kan tänka sig att introducera mer exotiska träd och växter i Ystad.

Överhuvudtaget svarar han för en förnyelse av park- och gatumiljöerna som gör det lustfyllt att vandra runt i staden – trädgårdarna vid Klostret, Norra Promenaden och Runnerströms torg för att nämna några olika exempel.

Per Larsson har i flera år samarbetat med museichef Håkan Nilsson. Tillsammans har de utvecklat bland annat Rosariet till en oas och turistmagnet. Håkan Nilsson beskriver honom med ett enda ord:

– Fenomenal.

– Per Larsson har absolut gehör för stadens skiftande miljöer och hur dessa ska skötas, fortsätter han och tillägger:

– Tråkigt att han inte får kalla sig för stadsträdgårdsmästare, en tjänst som avskaffats. Men varför skulle han inte kalla sig det? Det är det han är.

Per Larsson kom till Ystad 1990.

Men när stadsträdgårdsmästare Sven Mattiasson slutade tillsattes inte hans tjänst. I stället delar Per Larsson och växthusföreståndare Jörg Gend på ansvaret.

– Jörgen gör förslagen på blomsterarrangemang i stan, det vill säga allt från frö till färdig planta, och det har blivit mycket uppskattat. Per Larsson själv håller medvetet en låg profil. Det är gärningen som ska synas, inte nödvändigtvis han själv.

Under vår intervju blir vi ständigt avbrutna. Många rycker i honom från olika håll. Han ursäktar sig med att det är den mest bråda tiden på året. Ingen tid får gå till spillo.

Vid ett av våra möten utnyttjar han tillfället att kasta ett öga på årets förbättringar i Klostrets kryddträdgård samtidigt som han framför beröm till sina medarbetare.

I nästa stund står han med landskapsarkitekt Barbara Johnson, specialist på kulturhistoriska trädgårdar och känd från tv-programmet "Gröna fingrar", och diskuterar den blivande pionträdgården. Trädgården vid Klosterdammen blir "i Emma Lundbergs anda", likt den berömda pionträdgården i Stockholm som hon också anlagt.

Rosa, vita och röda pioner ska alltså växa på Ekbergska tomten vid Klostret, på den tomt som fornminnesföreningen köpte en gång i tiden för att anlägga – just det, en klosterpark.

– Det är en ynnest, säger Barbara Johnson om uppdraget.

– Vi ska plantera historiska doft- och bondpioner samt trädgårdspioner som kan bli en till två meter höga. Dessa blandas med andra perenna växter. Förutom dofterna vill jag framhäva blommornas lyskraft och blickfång.

Per Larsson berättar att de lyckats få tag i drygt två tredjedelar av de pioner de vill ha. Resten, de mer ovanliga, söker de nu efter ute i Europa. Flera nya träd ska planteras i Klostrets trädgårdar – trädgårdsföreningen Sub Rosa bidrar med exempelvis tre vårkörsbärsträd, Harmonikören med en silverlind och Planteringsvännerna med ett svart mullbärsträd.

Per Larsson vill dessutom byta ut det moderna och trista stängslet runt Klosterdammen. Han har tänkt sig en mer passande inhägnad i trä och järnsmide och utgår från ett gammalt fotografi.

Sedan vill han ha ny belysning i klosterområdet, bland annat de starka strålkastarna som är riktade mot klosterbyggnaderna utbytta

– Se bara vilket lyft Stortorget fått med fasadbelysningen.

För att göra Norra Promenaden säkrare under den mörka tiden på dygnet är nya armaturer nödvändiga även där, betonar han.

Till på köpet kan man få punktbelysning mot något vackert träd och vattenspeglingarna.

Äldre växter kommer åter i parken, exempelvis olika Hostasorter runt Skomakarepojken. Hur blir det då med de exotiska träden och växterna?

Jodå, de är på väg.

Per Larsson har varit på lantbruksuniversitetet i Alnarp där nya projekt växer fram. Blickarna vänds nu mot de centrala delarna av Kina för att få tag i nytt växtmaterial. Det kan också bli lövträd från Karpaterna i Rumänien, ett område som i dag enligt lantbruksuniversitet beskrivs som en guldgruva för svensk naturvård.

– Det vi har i åtanke för dessa mer exotiska träd är skyddade platser i städerna i takt med att vi får ett varmare klimat.

Per Larsson vill också försöka få in lämpliga träd i gaturummet, exempelvis smalkronig avenbok längs Kristianstadsvägen. Men tid, pengar och egen personal räcker inte till för att göra allt på en gång.

– Det måste ske i etapper, säger han och är inte främmande för sponsorer, såsom föreningar och företag, för att öka takten på trädplanteringarna.

Ett lämpligt område för en sådan satsning är Trolleparken, anser han.

Per Larsson är en entusiast vars yrkesval dock berodde på en slump.

– Det var inget jag tänkt från början men feriearbeten i handelsträdgård och studier på folkhögskola blev avgörande.

– Och jag ångrar mig inte en sekund, tillägger han.

Per Larsson hade sin första anställning som nyexaminerad i Landskrona. Hans första chef där blev Tage Persson som varit stadsträdgårdsmästare i Ystad under 40-talet.

Tage Persson gav Norra Promenaden en gestaltning i engelsk stil och benämningen stadspark.

– Han blev min förebild, en fantastisk person.

Ett vårdträd, en resistent alm, i parken (vid Planteringsgatans mynning) minner om Per Larssons företrädare.

Lars Jarlsbo

0411-55 78 50

lars.jarlsbo@allehandasyd.se