Detta gäller för studentflaken: ”Normalt sett får man inte”

Ystad Artikeln publicerades

Visste du att man egentligen inte får färdas på flak? Och bara får köra i 20 kilometer i timmen? Nu påminner Trafikverket om vad som gäller för de populära åkturerna.

Imorgon springer hundratals ungdomar ut från gymnasieskolorna i Ystad, Skurup och Simrishamn. Redan under torsdagen är det student i Sjöbo. Flera av ungdomarna kommer att åka runt på pyntade lastbilsflak med sina vänner under eftermiddagen och kvällen.

Egentligen får man inte alls färdas på flak. Men under kortare stunder kan det ändå vara tillåtet, om reglerna följs. Nu uppmanar Trafikverket alla studentfirare att kolla upp reglerna ordentligt innan de ger sig ut på sina skrålande turer.

Det har hänt tidigare att lastbilsflak har vält för att alla har samlats på en sida av flaket. Därför är det viktigt att kontrollera att räckena håller för tryck från många personer, uppger Trafikverket.

Huvudregeln är att man bara får ta med så många passagerare att det inte kan bli farligt för dem. De måste även placeras ut på ett säkert sätt på flaket. Men vad betyder det egentligen?

Bland annat får fordonet inte köra fortare än 20 kilometer i timmen, och bara på vägar med 70 kilometer som högsta tillåtna fartgräns. Alla regler finns i faktarutan nedan.

Förutom reglerna tipsar Trafikverket om ett antal grejor som gör färden säkrare: Att planera färdvägen noga så att man inte åker där det finns strömförande ledningar, broar och miljözoner. Att ha en flakvärd som själv inte är med och firar kan också öka tryggheten för alla ombord.

Polisen ska meddelas om vilken väg fordonen ska köra, så att de inte stör annan trafik för mycket.

Fakta

Detta gäller för färd på flak eller släp

Det ska finnas hållfasta skyddsräcken, som är minst 110 cm höga.

Säten eller bänkar ska sitta fast.

Utrymme för passagerare får inte ha farliga ojämnheter, utskjutande delar eller skarpa kanter som kan öka risken för skador på passagerarna.

Passagerarna ska kunna kontakta föraren direkt genom ett tillförlitligt kommunikationssystem ifall någonting händer.

Om mobiltelefon används måste samtalet vara uppkopplat under hela färden.

Fordonet får inte köra fortare än 20 km i timmen.

Det får endast köra på vägar där hastighetsbegränsningen är högst 70 km i timmen.

Föraren ska ha fyllt 21 och ha körkort med rätt behörighet sedan två år.

Om traktor med släp ska framföras i liknande sammanhang måste föraren lägst ha behörighet B och uppfylla de tidigare nämnda kraven.

Vid färd på släp måste sammankopplingen till dragfordonet vara säker.

Man får bara ha ett släp och det måste vara så stabilt att det inte riskerar välta.

Källa: Trafikverket.

Visa mer...