”Svallvågorna kan orsaka ökad erosion”

Ystad Artikeln publicerades

Länsstyrelsen ställer sig bakom Transportstyrelsens förslag till trafikregler för snabbfärjan Leonora Christina. Men egentligen vill man se över regelverket för att kunna skärpa kraven på rederierna.

När snabbfärjan Leonora Christina togs i bruk förra sommaren blev det snart problem med svallvågor som överraskade inte minst de badande i Löderups strandbad.

Transportstyrelsen gav därför rederiet i uppdrag att mäta våghöjden och har efter det tagit fram förslag till särskilda trafikregler för Leonora Christina.

Gira eller dämpa farten

Enligt dem måste hon på vägen från Rönne mot Ystad antingen gira söderut eller slå av på hastigheten en bit öster om Svartgrund. På det viset ska höjden på svallvågorna vid Almhövden i Löderups strandbad begränsas.

Trafikreglerna grundar sig på Sjöfartsverkets föreskrifter. Dessa säger ingenting om vare sig storleken eller frekvensen på ett fartygs svallvågor när de når stranden.

Det tycker länsstyrelsen är en brist och vill att regelverket ska ses över.

Länsstyrelsen påpekar också att det enligt de mätningar av sanden i Löderups strandbad som Lunds tekniska högskola gjort sedan 1997 aldrig tidigare försvunnit så mycket sand som mellan 2011 och 2012, just det året Leonora Christina trafikerat sträckan Ystad-Rönne.

– Det finns således indikationer på att svallvågorna från fartyget kan orsaka ökad erosion vid Löderups strandbad, skriver länsassessor Anna-Britt D Adell i ett yttrande till Transportstyrelsen och konstaterar att inom ramen för nu gällande regelverk verkar de föreslagna trafikreglerna för Leonora Christina rimliga.