Svårare bygga vindkraftverk

Ystad Artikeln publicerades

Handel utanför ringleden och vindkraft var några debattämnen när kommunfullmäktige i kväll beslutade om hur Ystads kommun ska utvecklas i framtiden. Sannolikt kommer det att bli svårare att bygga vindkraftverk.

Den bedömningen gjorde planarkitekten Anna Möller som informerade fullmäktige om planerna.

I stället för att ha vissa områden som pekas ut som lämpliga för vindkraft, tar man upp områden i kommunen där man kan utreda om det är möjligt att bygga fler vindkraftverk. Det kan tolkas som en mer restriktiv inställning till vindkraft.

Formellt sett tog kommunfullmäktige beslut om flera tillägg till den gällande översiktsplanen som bland annat reglerar byggande och just vindkraft. .

Mest debatt vållade återigen frågan om i vilken omfattning det ska tillåtas handel utanför centrum, och då särskilt utanför ringleden.

Kaj Jönsson (S) hävdade att extern handel är nödvändig för att Ystad ska utvecklas och växa. Han höll ett brandtal för att Ica-handlaren Per-Anders Olofsson skulle få möjlighet att bygga nytt vid Malmörondellen, en önskan som han haft från första början.

Men Kaj Jönsson var relativt ensam om denna liberala inställning.

Han har inte med sig sitt parti, och inte heller den borgerliga majoriteten.

Bo Lönnerblad (M) ansåg i stället att det är bättre att låta Ica-handlaren bygga vid Sjöborondellen.

Socialdemokraterna har ännu inte tagit ställning i sak till dessa planer, men påpekade att tilläggen till översiktsplanen i vissa delar är motsägelsefull. Det finns områden som listas som grönområden, exempelvis Dag Hammarskjölds park vid Sjöborondellen, som samtidigt enligt utbyggnadsplanerna ska exploateras för handel.

Anders Evander (KD) var inte alls nöjd med att industrier ska få möjlighet att etablera sig i hamnområdet. Men hans yrkande röstades ned.

I en enkel fråga till kommunstyrelsens ordförande Kristina Jönsson (M), undrade Stefan Malmberg (S) när under mandatperioden som grönområdet Dammen ska exploateras.

Kristian Jönsson svarade att det var en rad frågor som måste besvaras innan hon kan ge ett besked.

– Jag kan inte svara på om eller när vi ska exploatera, sade hon.

Även på den här punkten kritiserade Socialdemokraterna majoriteten för att vara motsägelsefull.

Dammen är i översiktsplanen angiven som ett grönområde.