Varning för svindel – se Ystads nya höghus

Ystad Artikeln publicerades
Högst upp har ackumulatortanken en krona. Ovansidan av kronan är täckt av solceller.
Foto:
Ackumulatortanken har skruvats upp från marknivå. Det jobbet pågick mellan september och december.
Foto:
Utsikten västerut med ett annat känt landmärke – det gamla vattentornet.
Foto:
I norr breder jordbrukslandskapet ut sig med vindkraftverken i horisonten.
Foto:
Ackumulatortanken ligger vid fjärrvärmeanläggningen i korsningen Metallgatan – Koppargatan
Foto:
Tornet är inte öppet för allmänheten.
Foto:
Foto:
Foto:
Foto:
Foto:
Foto:
Foto:
Foto:
Foto:
Foto:
Foto:

56,5 meter upp i luften gör stor skillnad. Dels blåser det väldigt mycket mer än nere på landbacken, dels är utsikten hänförande. Endast molnen, en flock tranor och en ensam havsörn som seglar förbi är högre upp än fjärrvärmeverkets nya ackumulatortank.

Den 260 ton tunga konstruktionen är i själva verket en gigantisk termos som ska lagra varmt spillvatten för uppvärmning till fjärrvärmenätet. Fylld med vatten väger hela konstruktionen 6 800 ton. Det som nu återstår är jobbet med att färdigställa fasaden som ska vara i corténplåt.