Tommy Jonsson slutar i tingsrätten

Ystad Artikeln publicerades

Sverigedemokraten Tommy Jonsson slutar på egen begäran som nämndeman i Ystads tingsrätt. Rätten beslutade på torsdagen att entlediga den uppmärksammade Ystadspolitikern från uppdraget i domstolen.

Bakgrunden är tidningen Expressens avslöjande att Tommy Jonsson skrivit anonyma inlägg på nätsajter.

I de anonyma inläggen har han bland annat skrivit: ”Adolf hade kanske rätt” och ”Sju av tio ficktjuvar är zigenare, och tio av tio zigenare är tjuvar”.

Lagman Thomas Johansson, chef för Ystads tingsrätt, har läst om avslöjandet och på nätet följt händelseutvecklingen. Av den anledningen kallade han i onsdags Tommy Jonsson till ett samtal på tingsrätten.

– Efter det samtalet begärde Tommy Jonsson att bli entledigad från uppdraget. I dag (läs på torsdagen) har rätten entledigat honom, säger Thomas Johansson.

Hade han kunnat sitta kvar om han inte själv hade begärt att få sluta?

– Det är en hypotetisk fråga som jag saknar anledning att gå in på eftersom Tommy Jonsson frivilligt valt att sluta som nämndeman, säger Thomas Johansson.

Till lagmannen har Tommy Jonsson sagt att han inte vill sitta kvar som nämndeman eftersom uppmärksamheten kring hans person kan leda till att rättens anseende skadas.

En nämndeman kan entledigas av en domstol om han eller hon begär det själv eller om nämndemannen begått ett brott eller på annat sätt har visat sig uppenbart olämplig för uppdraget.

Riktar ingen kritik

Tommy Jonsson har varit nämndeman sedan förra valet. Thomas Johansson har igen kritik att rikta mot Sverigedemokratens sätt att sköta uppdraget.

– Han har fullföljt sitt uppdrag på ett lagenligt sätt. Hans politiska synpunkter har aldrig så vitt jag vet fått något genomslag i hans uppdrag som nämndeman, säger Thomas Johansson.

Delar värderingar

Thomas Johansson anser att det är ett bra system att ha nämndemän som dömer. Men lagmannen understryker dock att systemet förutsätter att nämndemännen delar de grundläggande värderingarna om alla människors lika värde och likhet inför lagen som rättsskipningen och vår lagstiftning vilar på.

– Allmänt sett är självfallet kommentarer av den sorten som nu förekommit i media helt oacceptabla, säger Thomas Johansson.

Nu ska kommunfullmäktige utse en ny nämndeman som ersätter Tommy Jonsson.

YA har gett Tommy Jonsson tillfälle att kommentera men han har inte velat göra detta.