Trädgårdsrum vid ankdammen

Ystad Artikeln publicerades

"Ankedammen" genomgår ännu en ansiktsförändring. Den här gången ska kommunen förvandla gräsytan öster om dammen till en prunkande pionträdgård.

Landskapsarkitekt Barbara Johnsson har kläckt gestaltningsförslaget.

Förutom massor av pioner i olika färger planteras buxbomhäckar, rhododendron, clematis, näva och mjölkklocka under våren 2007.

Förberedande arbeten är snart avslutade. På måndagen var personal från Ystads kommun på plats för att sätta kantplåt och utföra belysningsarbeten.

– Det är inte så många som har utnyttjat den tidigare gräsytan. Folk gick bara förbi. På kvällarna var det väldigt mörkt öster om dammen, då var det knappt någon som ens gick här, säger trädgårdsingenjör Per Larsson till YA.

Nu installeras fyra nya lampor samt markbelysning, som kanske gör att invånarna vågar vistas här även när det är mörkt.

– Ystadsborna får ett fantastiskt trädgårdsrum om ett eller två år. Jag ser pionträdgården som ett väldigt fint komplement till övriga planteringar vid klostret, som är en av de mest besökta platserna i staden, säger Per Larsson.

Kommunen har även fällt en kastanj och beskurit andra träd innanför staketet runt dammen, för att man ska kunna se klostret från pionträdgården – och vice versa.

Kostnaden för kalaset uppgår till 400.000 kronor.Magnus Wegerup

0411-55 78 65

magnus.wegerup@allehandasyd.se