Tunnel till Bornholm för 50 miljarder

Ystad Artikeln publicerades

Det kommer att kosta mellan 15 och 50 miljarder danska kronor att bygga en 35 kilometer lång järnvägstunnel mellan Sandhammaren och den lilla fiskebyn Vang på Bornholms nordöstra del.

Det visar en utredning som presenterades på Bornholm på måndagen. Bakom utredningen står det privata danska aktiebolaget COWI. Utredningen har tagits fram på uppdrag av Föreningen Bornholmtunnel i Hasle på ön. Det rapporterar bornholm.nu
Sannolikheten för att en tunnel verkligen kommer till stånd är förmodligen ganska låg, men den danska föreningen arbetar för att det på sikt ska bli möjligt för privatpresoner och företag att få avdrag på skatten om man skänker bidrag till en tunnelförbindelse med Skåne.

Företrädare för föreningen hoppas att restiden från Bornholm till Köpenhamn, med en tunnel, ska komma ner till två timmar.