Tv-butiken klipper strömkabeln

Ystad Artikeln publicerades
Per Erlandsson räknar med att hans företag Ystad tv och antenn blir självförsörjande på el.
Foto: Mark Hanlon
Per Erlandsson räknar med att hans företag Ystad tv och antenn blir självförsörjande på el.

Ystad tv och antenn kapar kabeln till det vanliga elnätet – i alla fall bildligt. Framöver är det solkraft som förser butiken med elektricitet.

I dagarna installeras 68 solpaneler uppe på den delen av taket på Aktergatan som vetter mot söder.

– Den här byggnaden ligger helt perfekt. Taket är riktat rakt åt söder. Vi räknar med att kunna få ut 20 000 kWh per år. I dag ligger vår förbrukning på cirka 24 000 kWh, men i takt med att vi byter ut lysrör mot LED-lampor och att tv-apparaterna blir allt snålare räknar vi med att kunna bli självförsörjande, säger ägaren till Ystad tv och antenn, Per Erlandsson.

Monteringen av solcellspanelerna tar ungefär en vecka. Företaget Svea solar står för installationen. De har även hjälpt till i bygglovsprocessen.

Taket ska fyllas med 68 solpaneler.
Foto: Mark Hanlon
Taket ska fyllas med 68 solpaneler.

– Jag fyllde först in en ansökan om bygglov själv. Den fick jag tillbaka med krav på komplettering. Då lämnade jag över det till Svea solar så fick de fixa det. Det är alltid besvärligt med bygglov.

Per Erlandsson investerar totalt 230 000 kronor plus moms i sin anläggning. På den summan har han fått beviljat bidrag på 30 procent.

– Jag lämnade in en ansökan även förra året. Då fick jag besked av länsstyrelsen att bidragspengarna hade tagit slut. Men ansökan fanns kvar i år och nu gick den igenom.

Investeringen beräknas vara betald efter cirka 10 år. Efter det är elen gratis. Den beräknade livslängden på anläggningen är 30 år.

– Det känns väldigt bra, dels är det ekonomiskt försvarbart, dels är det bra för miljön. Det är två bra grejer, så det var bara att köra, säger Per Erlandsson.

Solcellerna på taket är faktiskt inte de första på fastigheten. Butiken har en liten solcellspanel på ena ytterväggen. Den förser sedan i våras en tv och en kamera inne i butiken med el.

– Vi säljer allt mer till kunder med husbil. Där är solceller väldigt användbara och det är bra att kunna visa upp hur det fungerar. Vi ska bygga en PMH-hall härintill för att enklare kunna montera utrustning just till husbilsägare.

Per Erlandsson, vd på Ystad tv och antenn AB.
Foto: Mark Hanlon
Per Erlandsson, vd på Ystad tv och antenn AB.