Unik datorsatsning i särskolan

Ystad Artikeln publicerades

När skolorna satsar på datorer till eleverna glöms ofta särskolan bort. Men inte i Ystad. Här får även eleverna i grundsärskolan vara med i en den pedagogiska satsningen Tänk om.

– Det är fantastiskt och ett historiskt steg, säger Lena Svensson, rektor för särskolan i Ystad.

Emil Stahre och Anton Andersson är elever i särskolans inriktning träningskolan.

Nu sitter de vid var sin dator och arbetar med programmet Voki.

Med hjälp av den data-animerade figuren kan de redovisa och berätta vad de lärt sig.

– Det går bra, säger Anton glatt och visar den figur han skapat.

Datorer i särskolan är inte helt nytt.

– Vi har använt dem som ett hjälpmedel tidigare. Det nya är att vi omfattas av satsningen 1:1 på samma sätt som övriga skolan, säger lärare Linda Gullberg.

Samma rättigheter

Hon och Lena Svensson tycker det är självklart att eleverna i särskolan ska ha samma rättigheter och möjligheter som alla andra elever.

– Men så är det inte alltid. Ofta uppfattas särskolan som någonting som finns vid sidan av. Fast vi borde ses som en del mitt i, säger Lena Svensson med eftertryck.

Nu är hon glad över att de 35 eleverna i Ystad omfattas av datorsatsningen och det pedagogiska programmet Tänk om.

Enda i landet

– Jag tror Ystad är den enda träningskolan i landet som får ta del av satsningen.

I träningskolan kan eleverna inte arbeta likadant med datorerna som i den vanliga grundskolan.

– Vi arbetar utifrån våra förutsättningar, säger Linda Gullberg.

I stället för var sin dator har man i träningsskolan klassuppsättningar av datorer och Ipads.

– Våra elever behöver ofta upprepa och se samma sak om och om igen. Det gör man ju lätt med datorns hjälp, säger Lena Svensson.

Syskonkontakten stärks

Hon ser också att särskoleelevernas kontakt med sina syskon stärks när de kan hantera samma datorprogram som övriga familjen.

I särskolan arbetar eleverna med en teknikblogg.

– Med den kan vi kommunicera med dem utanför skolan. Det ger ytterligare ett perspektiv på det vi gör och det är särskilt roligt när vi får kommentarer, säger Linda Gullberg, som just den här dagen pratat med eleverna om glödlampor och lysrör, sedan en lampa i salen gått sönder.

– Det gav oss anledning att fundera över hur man ska få tag i en ny och vad vi ska göra med den uttjänta lampan. Jag har filmat hela lektionen så att eleverna kan titta på den igen.

Lena Svensson ser en vinst i att eleverna filmar lärprocessen.

– Med hjälp av datorerna kan man enkelt visa hur de lärt sig något. Det ger medvetenhet och en stärkt självkänsla.

Lena Svensson lyfter gärna fram lärandet i särskolan.

– Förr var träningsskolor mer inriktade på omhändertagandet. Men i Ystad har vi fokus på att eleverna ska hämta kunskaper. Vi är en skola och datorerna hjälper oss i den pedagogiska vardagen. Hos oss ska alla känna ”Vi har lust, vi vågar och vi kan!”