Vilken är den viktigaste valfrågan för dig?

Ystad Artikeln publicerades
Lina Selander
Foto: Stina Zinsmeister
Lina Selander

Lina Selander, Ystad:

– Tandvården, jag tycker det ska ingå i högkostnadsskyddet för det är så oerhört dyrt idag. Som småbarnsförälder blir det nämligen alldeles för dyrt att gå till tandläkaren. Och sen tycker jag även att invandringen är en viktig fråga. Den måste begränsas, det är inte hållbart så som det är idag med till exempel bostadsbristen.

Nanne Peleg
Foto: Stina Zinsmeister
Nanne Peleg

Nanne Peleg, Ystad:

– För mig personligen så är pensionsfrågan den viktigaste. Jag kom hit 1991 och har jobbat och beskattats under alla mina arbetsår men nu får man så lite tillbaka och de tror att man kan leva på det. Att höja pensionen är absolut den viktigaste frågan för mig.

Tina Sonesson
Foto: Stina Zinsmeister
Tina Sonesson

Tina Sonesson, Ystad:

– Skolfrågan och integrationen. Jag är lärare själv och vet att det finns mycket kvar att göra när det kommer till skolan. Arbetsmiljön måste förbättras och klasstorlekarna måste vi verkligen få ner. Sedan vill jag även lyfta fritidshemmen, jag skulle vilja se ett parti som tar tag i den frågan. När det kommer till integrationen så tror jag på mångfald och öppna gränser. Jag vill se ett starkare integrationsarbete med ett öppet klimat.

Kristina Klangö
Foto: Stina Zinsmeister
Kristina Klangö

Kristina Klangö, Ystad:

– Här i Ystad är det vården. Man känner att man aldrig kommer till och man får nästan vara sin egen doktor. Sist satt jag på akuten i nio timmar och det är väldigt mycket när ens man är dålig. Ja det känns fel helt enkelt. Sen är jag pensionär nu så jag har inte så bra koll på skolan men det känns också som en viktig fråga. Men det får du fråga de unga mammorna istället.

Lars Nilsson
Foto: Stina Zinsmeister
Lars Nilsson

Lars Nilsson, Ystad:

– Sjukvården, barnomsorgen och skolan. Alla tre är väldigt viktiga och jag tycker de har prutat alldeles för mycket på dessa områden. Till exempel så tycker jag att det borde bli mycket billigare med tandvård.