Valdistrikt i centrala Ystad har blandats ihop

Ystad Artikeln publicerades
Åsa Björkman Holmberg som är valsamordnare i Ystad berättar att feltrycket på röstkorten innebär att hundratals Ystadsbor riskerar att gå till fel vallokal på söndag.
Foto: Mark Hanlon
Åsa Björkman Holmberg som är valsamordnare i Ystad berättar att feltrycket på röstkorten innebär att hundratals Ystadsbor riskerar att gå till fel vallokal på söndag.

Flera hundra väljare i centrala Ystad har fått felaktig information om vilken vallokal de ska söka sig till på söndag.

– Men vi har ökat antalet valarbetare i dessa vallokaler och kommer att hantera det, säger Åsa Björkman Holmberg, som är valsamordnare i Ystads kommun.

De valdistrikt som berörs är Gamla Staden Ö och Gamla Staden V, där det har blivit feltryck på röstkorten när det gäller vilken vallokal man ska gå till.

Problemet har uppstått efter att gränserna för valdistrikten i Ystads kommun har ändrats sedan det senaste valet, samt att några nya vallokaler har tillkommit.

– Exakt varför det har blivit fel vet vi inte, men det är Valmyndigheten som trycker röstkorten och det arbetet bygger på valdistriktens koordinater, säger valsamordnare Åsa Björkman Holmberg.

Felet upptäcktes redan den 13 augusti av anställda på kommunen.

– När vi kontaktade Valmyndigheten så ville de inte trycka nya röstkort, utan bad oss istället informera om detta, säger Åsa Björkman Holmberg och konstaterar att detta bland annat kommer att göras via annonser i Ystads Allehanda på fredag och lördag.

På frågan vad som händer om väljare missar informationen och dyker upp i fel vallokal säger hon:

– Vi har ökat antalet valarbetare i dessa vallokaler och kommer att hantera det. Vi kommer att ha folk i dörren på dessa platser för att kontrollera att man verkligen kommit till rätt vallokal. Har man kommit fel får man gå till den rätta lokalen.

Åsa Björkman Holmberg konstaterar att promenadavståndet trots allt inte är så långt mellan de två vallokalerna.

Gamla Staden Ö ska rösta på Österportskolan, i glasgången.

Gamla Staden V (som för att komplicera saker och ting ännu mer är ett helt nytt valdistrikt) ska rösta på Lancasterskolan, som är en ny vallokal.

Gränserna för valdistrikten ändrades 2016 eftersom vissa distrikt växt sig för stora.

– Ystadsborna blir allt fler och i takt med det så har vissa valdistrikt fått över 2 000 väljare, vilket är för mycket enligt Vallagen. Därför har vi gjort förändringar och geografiskt krympt vissa distrikt i tätorten, medan vi på annat håll i kommunen slagit ihop tre valdistrikt till två för att antalet där var för litet, säger Åsa Björkman Holmberg.

– När vi har gjort den nya indelningen har vi försökt göra gränserna tydligare och att de ska följa vägar och kvarter bättre. Vi har också tagit höjd för nybyggnation och prognoser för befolkningen, så att gränserna för de nya valdistrikten ska kunna hålla en bit in i framtiden.