Vårdpolitiker mötte personal som slagit larm

Ystad Artikeln publicerades
Från vänster runt bordet: Per Einarsson (KD) 2:e vice ordförande sjukvårdsnämnd Kryh, Morten Ljungdahl, verksamhetschef för akuten och medicinkliniken, Karin Ekelund, platschef, Maria Nyman Stjärnskog (S), ordförande för sjukvårdsnämnd Kryh, Jeanette Antoniusson, sjuksköterska, Felicia Fischlein, undersköterska, Vivi Löfgren, undersköterska, Tina Nilsson, undersköterska, och Therese Friberg, sjuksköterska och skyddsombud för Vårdförbundet.
Foto:Mark Hanlon
Från vänster runt bordet: Per Einarsson (KD) 2:e vice ordförande sjukvårdsnämnd Kryh, Morten Ljungdahl, verksamhetschef för akuten och medicinkliniken, Karin Ekelund, platschef, Maria Nyman Stjärnskog (S), ordförande för sjukvårdsnämnd Kryh, Jeanette Antoniusson, sjuksköterska, Felicia Fischlein, undersköterska, Vivi Löfgren, undersköterska, Tina Nilsson, undersköterska, och Therese Friberg, sjuksköterska och skyddsombud för Vårdförbundet.

På onsdagen presenterade personal på medicinavdelning 7 sin projektplan för att komma till rätta med sin ohållbara arbetssituation som de tidigare slagit larm om. Men än vill de inte släppa detaljerna.

YA har tidigare skrivit om personalens öppna brev till vårdpolitikerna, där de vädjat om hjälp med att få bukt med den höga arbetsbelastningen.

Maria Nyman Stjärnskog (S), ordförande för sjukvårdsnämnd Kryh, tyckte att onsdagens möte resulterade i en bra dialog.

– Det var väldigt bra att vi fick träffas och ha det här samtalet och få beskrivet för oss hur personalen upplever sin arbetssituation, och framför allt, vad det finns för möjliga konstruktiva lösningar. Personalen har gjort ett stort arbete så här långt, och det fortsätter nu, sa hon.

Karin Ekelund, platschef på lasarettet, lovar å sin sida att hålla tempo i frågan. Ett nytt möte mellan ledning och personal är bokat till den 19 september, sedan ska projektplanen presenteras för hela sjukvårdsnämnden den 21 september.

Tills dess vill alltså varken tjänstemännen och politikerna på arbetsgivarsidan eller personalen berätta om detaljerna.

– Det är viktigt att respektera den interna dialogen, säger Maria Nyman Stjärnskog, och tillägger samtidigt att vissa frågor landar på en högre politisk nivå än den regionala.

Vivi Löfgren, undersköterska och förtroendevald för Kommunal, förklarar att hon och hennes kollegor är stolta över sin plan, men också att de behöver dra den ett varv till.

– Vi vill även ha med läkare och arbetsterapeuter i det här arbetet, och fylla vår projektplan med deras synpunkter också. Därför väljer vi att fortsätta den här processen lite till, för att få mer kött på benen.

Per Einarsson (KD) 2:e vice ordförande sjukvårdsnämnden var också nöjd med mötet:

– När man träffar personal som slår larm, och som sedan visar på kreativitet och kommer med konstruktiva idéer gör oss extra glada. Det är viktigt att vi lyssnar och tar med oss den idén de har, annars ser vi det som händer – att vi tappar personal.