Vattenfall blåser liv i planer på vindkraft

Ystad Artikeln publicerades

Vattenfall har blåst liv i vindkraftsplanerna i Ruuthsbo igen. Det statliga energiföretaget planerar nu att bygga sex kraftverk i området. Produktionen motsvarar nästan all hushållsel i Ystads kommun.

– Vindkraft måste byggas där det blåser, och vindläget i Ruuthsbo är jämförbart med en havsbaserad park, säger Sara Arvidson, projektledare på Vattenfall.

Samarbetet mellan Vattenfall och Ruuthsbo gods startade 2007. De första planerna var att bygga en vindkraftspark med upp till nio verk tillsammans på ett område söder om E 65 där det redan finns ett verk.

För snart fyra år sedan arrangerade Vattenfall ett möte i Svarteskolans matsal där projektet presenterades.

Öppet hus på onsdag

Sedan dess har företaget legat lågt, men nu har planerna väckts till liv. På onsdag arrangerar Vattenfall ett öppet hus klockan 17–20 i församlingshemmet i Hedeskoga där projektet presenteras. Information har gått ut till hushållen i trakten.

– Vi har framför allt tittat på landskapsbilden och reducerat antalet verk från nio till sex, säger Sara Arvidson, projektledare på Vattenfall.

– Det som gjorde att vi bromsade var bland annat frågan kring landskapsbilden. Det är den vi arbetat vidare med. Sex verk blir bättre.

De sex verken är större än de nio som planerades tidigare, maxhöjden blir 150 meter. Årsproduktionen beräknas bli omkring 60 GWh, motsvarande förbrukningen av hushållsel i Ystads kommun. Vattenfall har redan diskuterat projektet med Ystads kommun och ska nu också träffa länsstyrelsen.

– Vi tycker att det är viktigt att lyssna på vad folk i trakten tycker, säger Sara Arvidson.

– Vi kommer att arbeta vidare med att ta fram handlingar för bygganmälan och göra en anmälan enligt miljöbalken.

Markägare med option

Vattenfall utvecklar projektet, men markägaren Ruuthsbo gods är med.

– Markägaren har option att köpa in sig i parken, säger Sara Arvidson

Myndighetsnämndens ordförande Bertil Borgström (M) var med på mötet med Vattenfall utan att ge något besked om hur nämnden ser på hur han ser på Ruutsboprojektet.

På mötet redogjorde kommunen för Ystads vindkrafts­plan som pekar ut Sövestad och Glemmingebro–Södra Spjutstorp som områden där det är lämpligt att pröva om det går att bygga nya vindmöllor. Kustområdet söder om E 65 finns inte med.

Men innan det finns en formell ansökan om bygglov tar han inte ställning till projektet.

– När bygglovsansökan kommer får vi pröva den på sedvanligt sätt, säger Bertil Borgström.