Vindkraft kan hindras

Ystad Artikeln publicerades

Det ser det ut att bli svårare att få tillstånd att bygga vindkraftverk. Tio vindkraftverk kan stoppas av det kommunala vetot.

Miljönämnden i Ystad-Österlenregionens miljöförbund beslutade vid sitt senaste sammanträde att ett antal ansökningar från vindkraftföretag ska prövas av länsstyrelsen enligt miljöbalken i stället för att enbart vara anmälnings- och bygglovsärende i kommunen.

Det innebär att det blir en fördjupad miljöprövning av byggplanerna, enligt miljöchefen Rickard Sandberg.

Ansökningarna rör samtliga verk som ska byggas i områden som enligt kommunens nya policy inte är lämpliga för vindkraft.

Att länsstyrelsens ska pröva saken gör att kommunen kan använda sitt veto mot vindkraftverk, enligt Rickard Sandberg.

Och eftersom vindkraftsplanen antogs så sent som i februari, och nu för första gången tillämpas, anser Rickard Sandberg att det vore konstigt om kommunen var positiv till de tio verken.

– Vindkraftsplanen är ett viktigt underlag för kommunens ställningstagande, säger Rickard Sandberg.

De ärenden som nu landar på länsstyrelsen bord rör ansökningar om att bygga tre verk i Glemminge och Köpingsberg, ytterligare två i Glemminge, ett i Köpinge, två vid kommungränsen i Hagestad och Sandby (Simrishamns kommun) och två i Östra Herrestad.

Verket i Köpinge är redan byggt, men utan tillstånd. Vindkraftföretaget som har byggt det verket har polisanmälts av miljöförbundet.

Får företaget inte tillstånd i efterhand kan det åläggas att stoppa verket, enligt Rickard Sandberg. Ett annat alternativ är att verket för ett tillstånd med vissa villkor.

I ett fall som rör två vindkraftverk i Fröslöv avslår miljöpolitikerna helt ansökan.