Visionen om Österportstorg

Ystad Artikeln publicerades
Nong Jangkot driver sin matvagn vid Österportstorg. För henne innebär det 100 liter vatten som hon måste bära dagligen i dunkar. Idén om att dra vatten och avlopp till torget är jättebra tycker hon.
Foto:Iris Tiitto
Nong Jangkot driver sin matvagn vid Österportstorg. För henne innebär det 100 liter vatten som hon måste bära dagligen i dunkar. Idén om att dra vatten och avlopp till torget är jättebra tycker hon.

Österportstorg har blivit ett torg med liv rörelse. Här kan man finna allt från internationell mat till konst à la Montmartre.

Från att ha varit lite i skymundan har Österportstorg blivit allt mer ett torg med liv och rörelse. Under sommarhalvåret har till exempel olika sortens matmarknader avlöst varandra. Allt från italiensk mat till mat från världens alla hörn har funnits att smaka. Och för den prylintresserade är det loppis på onsdagar och lördagar.

– I helgen är det dessutom konstutställningen Lilla Montmartre med cirka 60 utställare totalt, som Ystads Köpmannaförening arrangerar, säger Anna Befwe, ansvarig i Citygruppen i Ystad, som avslöjar att trots att namnet anknyter till hötorgskonst i Paris kan man bland annat hitta modellbyggen bland alla akvareller och oljemålningar.

Anna Befwe tycker att torget är väldigt vackert och ett ypperligt ställe för evenemang. Därför har Citygruppen arbetat ihärdigt för att torget ska bli ett levande inslag och bidra till stadsbilden året om.

Till exempel, påpekar Anna Befwe, är matvagnarna där minst sex dagar i veckan hela året.

Citygruppen vill dock inte stanna där. Det finns gott om visioner för Österportstorg, menar Anna Befwe.

– Vill göra mycket mer på torget, och det finns mycket som behöver göras innan Citygruppen kan anses ha förverkligat sin vision, säger hon.

Dock kommer visionerna att behöva läggas på is ett tag. Höstens ombyggnation av både Regementsgatan och Stora Östergatan gör att Citygruppen väljer att avvakta med några åtgärder.

– Det är bättre att vänta och se hur det blir, säger Anna Befwe, som inte tycker att det behöver vara av ondo med en ombyggnation.

Vill det sig väl, kan det bli till det bättre även för torget också, tror hon. För i dag saknar Österportstorg både avlopp och vatten. Det här skapar problem för dem som driver sina matvagnar och matmarknader där.

– Det skulle vara bra om det underlättades med både avlopp och vatten för dem som driver den här typen av verksamhet där, säger Anna Befwe, som tycker att det vore en bra idé att dra ledningar dit samtidigt med ombyggnationen av de stora gatorna.

– Ja, det är ett stort önskemål från vår sida, säger hon.

För Nong Jangkot, som driver sin matvagn vid torget, innebär det 100 liter vatten som hon måste bära i dunkar till och från torget de dagar hon har vagnen där.

– 100 liter om dagen är väldigt slitsamt för mig, för sen måste dunkarna tillbaka med diskvattnet, säger hon, och tycker att Citygruppens förslag är ypperligt.

Marie Holm, projektledare i Ystads kommun, säger att de samarbetar med Citygruppen om Regementsgatan och Österportstorg.

– De synpunkter vi får av dem gör vi en sammanvägning av. Ett av syftena är att öka attraktiviteten på Regementsgatan för att främja näringslivet, säger hon och fortsätter att berätta att just för Österportstorg ligger planerna lite längre i framtiden.