Ystad får bakläxa om pelletsfabrik

Ystad Artikeln publicerades

Länsstyrelsen ger Ystads kommun bakläxa och kräver att man på nytt prövar bygglovet till pelletsfabriken i hamnen. "Länsstyrelsens beslut förvånar mig", säger myndighetsnämndens ordförande Bertil Borgström (m).

I våras gav kommunen Eastern Biofuels AB ett tillfälligt bygglov för en pelletsfabrik i hamnen. I augusti utökades bygglovet med en plasthall som ska komplettera fabriken.

Båda byggloven överklagades via ombud av Revhusborna, som menar att de strider mot gällande planbestämmelser.

Även ett företag i hamnen har motsatt sig en pelletsfabrik i hamnen med hänvisning till att man redan nu är drabbat av dålig miljö på grund av alla lastbilar som dagligen passerar företaget. Länsstyrelsen har i sitt beslut ingen åsikt om själva verksamheten och tar inte ställning i sakfrågan. I stället inriktar man i beslutet in sig på grunderna för myndighetsnämndens beslut.

- Det är oklart vilket lagrum i PBL som legat till grund för prövningen av bygglovsansökan, skriver länsstyrelsen. Inte heller har kommunen gjort en tillräcklig lämplighetsprövning.

- Därför föreligger en sådan brist i motiveringen av beslutet att bygglovsbesluten ska upphävas och ärendena skickas tillbaka till myndighetsnämnden för ny handläggning.

- Jag är inte förvånad över att byggloven överklagades, säger Bertil Borgström. Inte heller förvånar länsstyrelsens beslut beträffande plasthallen. I det bygglovet gjorde kommunen ett formellt fel när vi talade om en "mindre avvikelse från gällande plan". Däremot förvånar beslutet gällande pelletsfabriken.

- Med fabriken kan Ystad profilera sig som en miljövänlig kommun. Alla transporter till och från fabriken går med båt. Dessutom skapar fabriken 5-10 nya arbetstillfällen i Ystad.

Kan Ystads kommun inte plan- och bygglagen?


- Jo, men efter detta ifrågasätter jag om länsstyrelsen kan den, säger Bertil Borgström.