Ystad letar bidrag för att sanera parkeringen

Ystad Artikeln publicerades
Den tidigare soptippen och värnpliktsparkeringen pekas i kommunens planer ut som lämplig för handel. Men det krävs att marken saneras från miljögifter om där ska byggas.
Foto:Mark Hanlon
Den tidigare soptippen och värnpliktsparkeringen pekas i kommunens planer ut som lämplig för handel. Men det krävs att marken saneras från miljögifter om där ska byggas.

Ystads kommun ska leta efter möjligheter att få bidrag utifrån för att sanera den gamla värnpliktsparkeringen. Det beslutade kommunfullmäktige på torsdagskvällen.

Beslutet var ett svar på en motion i frågan från Per-Einar Larsson (M), som fullmäktige sa ja till.

Bakgrunden är att kommunen i den fördjupade översiktsplanen pekat ut området norr om skridskodammen och Elgiganten som lämpligt för handel. Eftersom det är en gammal soptipp är det inte bara att exploatera marken.

– Om man ska bebygga området behöver det saneras. Saneringen är beräknad till 90 miljoner kronor. Då bli tomtpriserna så höga att ingen vill köpa. Man måste hitta andra vägar, sa Per-Einar Larsson.

– Deponin har i dag inget konstaterat läckage, men däremot är det förhöjda värden i angränsande markområden.

Han pekade på at det finns olika möjligheter att hitta pengar. Naturvårdsverket har 300 miljoner kronor som kan sökas för sanering och det finns EU-medel.

– Om man är kreativ finns det stora möjligheter, sa Per-Einar Larsson.

Kristina Bendz (M) pekade på intresse från olika företag.

– Fortfarande finns ett stort behov av handelsmark. Flera stora kedjor knackar på dörren för att etablera sig i Ystad. Men vi ska vara tydliga med att det ska absolut inte konkurrera med cityhandeln. Det ska vara sällanköpshandel.

Kommunens näringslivsenhet ska nu sätta ihop en grupp för att undersöka möjligheterna att få ekonomisk hjälp för att sanera.