Stadsbiblioteket renoverades mellan hösten 2015 och våren 2016. När 2014 års siffror jämfördes med 2017 års siffror hade besöken på stadsbiblioteket ökat med 22 procent och utlåningen ökat med fem procent. Den trenden har fortsatt 2018 och nu även 2019, med ännu starkare siffror konstaterar bibliotekschefen Lena Malmquist. Närmast i bild pluggar gymnasieeleverna Julia Ek och Katja Nowakowska.
Foto:

Detta innehåll är exklusivt för dig som är prenumerant