Ystads historia kartlagd

Ystad Artikeln publicerades

Nu är den klar, rykande färsk från tryckeriet. Och ni som undrat vad ni ska ge i julklapp till historiskt intresserade Ystadsbor – och säkert en hel del andra – ni behöver inte undra längre.

Man behöver inte vara kartfreak för att tjusas av ”Ystads historia i kartor”, Ystadiana 2013. I den över 200 sidor tjocka boken finns stadskartor, landstigningskartor, sjökartor, hydrografiska kartor, invasionskartor, hamnkartor och en hel del andra kartor, allt som allt omkring hundra kartor.

Delar av redaktionen samlades i veckan i Klostret för att presentera boken.

–  Vi är glada, stolta och nöjda, säger Pax Sjöholm, ordförande i Fornminnesföreningen.

Arbetet började redan 2004. En del av kartorna har aldrig tidigare varit publicerade.

– Vi har till och med varit nere i Vatikanen, säger Pax Sjöholm.

Kartor ger perspektiv

Där gjorde man dock inga fynd. Men i bland annat Tyskland, Danmark och Frankrike har man varit och letat och hittat kartor till boken.

Kartorna ger perspektiv.

– Man upptäcker hur betydelsefullt Ystad har varit, säger Ronny Nielsen, som ursprungligen tog initiativ till boken, och berättar om kartor där Ystad framställdes som en befäst stad.

Planer som aldrig förverkligades även om staden låg strategiskt.

Rutnätssystem

På en karta över Östra Sjöstaden är gatorna lagda i ett rutnätssystem, som i New York eller i ett romerskt härläger. Samma gatunät har stadsdelen kvar än i dag även om man inte tänker på det.

Vissa kartor visar hur stadsbyggarna drömde om att staden skulle se ut. Men planerna förverkligades aldrig. Tur var det, i vissa fall. Klostret hade kanske inte funnits kvar om järnvägen byggts som en gång planerades med stationen ungefär vid lasarettet.

En miljon kronor har projektet kostat att genomföra. Pengar har kommit från Ingeborg och Emil A Borgs stiftelse. Pax Sjöholm anser att utgivningen är den viktigaste kulturhistoriska dokumentationen i Ystad under de senaste 50 åren.

Äldsta från 1427

Den äldsta kartan är från 1427, uppspårad i ett stadsarkiv i franska Nancy sedan man hittat en kopia i Danmark. Det är dansken Claudius Clavus som ritat medeltidskartan där Ystad för första gången är utsatt på en karta. Då skrevs stadens namn Ystedh. Den senaste kartan är en kommunal översiktplan från 2005.

En påminnelse om nutidshistorien ger en tysk sjökarta från 1951 med mycket detaljerad information om den svenska kusten och Bornholm. Den ritades mitt under det kalla kriget och kunde också ha använts som landstigningskarta i Skåne, enligt avsnittet i boken som tar upp 1900-talets kartor, skrivet av Claes B Persson och Anna Möller.

Annars är huvuddelen av texterna skrivna av forskaren och historikern Gert Jeppsson.