GDPR Illustration

Ta del av våra användarvillkor

Med dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation) har vi uppdaterat våra användarvillkor så att det framgår vilka uppgifter vi samlar in från dig – och vad vi använder dem till. När du besöker våra webbplatser och appar samlar vi in uppgifter från dig för att förbättra din användarupplevelse. Det inkluderar även vilka annonser vi visar för dig.

Den komplexa bilden bakom sexköp

Män köper sex av kvinnor. Det är den dominerande bilden av sexköp. Men det är en för enkel och därmed felaktig bild av en mer komplex verklighet. Sexköparen finns i olika åldrar med skiftande livssituationer. Även anledningarna bakom sexköpet är många. För att få en mer nyanserad debatt och även kunna erbjuda rätt stöd behöver bilden av detta område fördjupas. Det menar forskaren Ylva Grönvall.
Essä • Publicerad 21 september 2019 • Uppdaterad 20 november 2020
Detta är en personligt skriven text i Ystads Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Det här är den vanligaste bilden av sexköp, en kvinnlig prostituerad lutar sig in mot ett bilfönster. men verkligheten är betydligt mer komplex.
Det här är den vanligaste bilden av sexköp, en kvinnlig prostituerad lutar sig in mot ett bilfönster. men verkligheten är betydligt mer komplex.Foto: Robert Schlesinger

Vem är mannen som köper sex? Och varför köper män sex? Pratar man om sexköp så får de flesta upp en bild i huvudet av mannen som köper sex. Någon som inte kan få till det, lite ensam och misslyckad, eller en som tycker om att få som han vill, någon i kostym som går igång på att bestämma och känna makt. Som gillar att förnedra och utnyttja kvinnor. Någon som sakta kör runt i prostitutionsstråken och eggar upp sig medan han letar efter någon att köpa sex av. Hur väl stämmer dessa bilder egentligen överens med vilka det är som köper sex?

Om vi vill förstå sexköp som fenomen så behöver vi börja med att konstatera att de ovan beskrivna bilderna av vem som köper sex både stämmer och inte stämmer. Sex mot ersättning har länge ramats in som ett heterosexuellt fenomen där män köper sex av kvinnor, och visst, i många fall är det män som köper sex av kvinnor.

Men det är inte hela bilden, män köper sex av män, kvinnor av män, kvinnor av kvinnor och män och kvinnor köper sex av transpersoner och icke binära personer, och så vidare. På samma sätt som bilden av vem som köper sex blir alltför snäv av att prata om sexköparen som en man, så blir den alltför snäv och missvisande av att försöka kategorisera personen som köper sex som en viss typ av person.

Forskaren Teela Sanders har genom sin forskning visat på den stora spännvidd som finns bland personer som köper sex, när det gäller bland annat demografi, socioekonomi och livssituation. Den enda gemensamma nämnare som verkar finnas hos sexköpare är just det faktum att de har erfarenhet av att köpa sex och att de har en så hyfsad ekonomi att de har råd att lägga pengar på att köpa sex. Utöver det så köper människor sex oavsett var de bor, hur gamla de är, vilken utbildning eller vilket jobb de har och oavsett civil status och familjesituation. Utifrån den forskning som finns idag kan vi alltså inte på ett enkelt eller entydigt sätt kategorisera personer som köper sex, snarare tvärtom.

Vi stöter på liknande svårigheter när vi försöker få svar på varför människor köper sex. Forskning visar att drivkrafterna till varför personer köper sex är långt mer komplexa och mångfacetterade än de motiv som den stereotypa bilden av ’mannen som köper sex’ antas ha.

I forskning som baseras på intervjuer med personer som köper sex framkommer berättelser om ensamhet och en längtan efter intimitet och närhet. För somliga handlar sexköpet om att betala för en stund av fysisk kontakt och närhet och där den sexuella aktiviteten inte alls är i fokus. Där finns aspekter som personkemi och att det finns förtroende mellan parterna, som många gånger är viktigare än att det blir ett snabbt, sexuellt möte. För personer som har detta motiv till att köpa sex är det inte heller ovanligt att återkommande träffa en och samma person under längre tidsperioder.

För andra handlar det om den sexuella aktiviteten och för dessa personer blir sexköp ett sätt att betala för sexuella aktiviteter som de upplever att de inte kan få på annat sätt. Skälet till att personerna upplever det så kan antingen handla om ett sökande efter vissa speciella sexuella aktiviteter eller att man tänker att det är brister hos en själv som gör det svårt (exempelvis blyghet eller sociala svårigheter).

Forskarna Teela Sanders och Elizabeth Bernstein har på olika sätt visat i sina studier hur det för vissa finns en längtan efter sex och spänning, en paus från en trist och grå vardag. I andra fall kan det handla om en längtan efter autentisk, kroppslig och känslomässig närhet och intimitet; något som kan upplevas svårt att klara av att skapa med någon annan i ett individualistiskt och prestationsinriktat samhälle. Förutom att detta kan kopplas samman med upplevelser av press och stress i vårt samhälle idag så visar andra studier hur det också kan sammankopplas med normer kring maskulinitet.

Jag ser i min studie hur det för vissa blir en krock mellan förväntningar på att vara en viss sorts man (framgångsrik, självständig och ansvarstagande) och en längtan efter att vara något annat (att bli omhändertagen och att slippa känslan av att behöva ta ansvar för och ta hand om andra) och att personerna försöker hantera denna krock genom att köpa sex på ett sätt som upplevs som äkta och som involverar intimitet.

Det andra vi behöver reda ut för att kunna besvara de inledande frågorna är hur fältet sex mot ersättning har förändrats under de senaste decennierna och hur det ser ut idag. Det som kallas ”gatuprostitution” och som ofta förknippas med den stereotypa bilden av sexköp har minskat radikalt i samma takt som annonsering av försäljning av sex på olika sidor på nätet har ökat.

”Skälen till att personer väljer att ta kontakt för att sälja och köpa sex via internet istället för att söka upp varandra i gatumiljö är flera. Dels är det enklare och går snabbare och dels ökar det möjligheterna att vara anonym och känslan av säkerhet. Andra menar att det är sammankopplat med kriminaliseringen av sexköp. ”

Skälen till att personer väljer att ta kontakt för att sälja och köpa sex via internet istället för att söka upp varandra i gatumiljö är flera. Dels är det enklare och går snabbare och dels ökar det möjligheterna att vara anonym och känslan av säkerhet. Andra menar att det är sammankopplat med kriminaliseringen av sexköp. Vissa forskare har lyft upp tillgängligheten via internet, vilket också kan göra steget att köpa sex mindre jämfört med om man behöver flytta sig fysiskt till ett prostitutionsstråk.

I takt med digitaliseringen så har också de tjänster som erbjuds och efterfrågas differentierats och blivit mer specialiserade. De personer som annonserar om sex mot ersättning på annonssidor på nätet kan specificera precis vad det är de eftersöker eller erbjuder och också vad de inte vill göra och var deras gränser går. Detta gör att erfarenheterna, livssituationen och utsattheten hos de som säljer sex kan skifta stort. Hur personer säljer sex, var de gör det, till vem och hur ofta påverkar både upplevelsen av det och de risker som de utsätts för. På samma sätt blir motiven, inställningen och erfarenheterna av att köpa sex olika beroende av på vilket sätt det görs.

Kirkegatan i Oslo var tidigare känd för den prostitution som såldes här. Efter en lagändring för tio år sedan har situationen ändrats.
Kirkegatan i Oslo var tidigare känd för den prostitution som såldes här. Efter en lagändring för tio år sedan har situationen ändrats.Foto: Stian Lysberg, Solum

Det finns studier med exempel på hur personer som köper sex går över gränsen för det som är avtalat, hur de blir våldsamma och begår övergrepp mot de som de köper sex av. Det finns också exempel i forskning där personer menar att motiven till att de köper sex handlar om dominans och makt. Inte att förglömma att det är kriminaliserat i Sverige och att köpa sex i sig, oavsett om våld eller övergrepp begås, är olagligt. Våld som begås mot personer som säljer sex ska tas på fullaste allvar. Det är av vikt att berättelser om utnyttjande eller våld hörs, att de berättelser som dominerar diskussionen redan idag får fortsätta höras; till exempel de som handlar om minderåriga som utnyttjats, om migrerande kvinnor i utsatta situationer eller om kvinnor som blivit tvingade till att sälja sex genom människohandel eller av hallickar.

Men om det blir den enda bild som kommer fram i media och i debatter om sexköp så osynliggörs alla andra berättelser om erfarenheter av att sälja eller köpa sex. Berättelser som förekommer i forskning men som sällan når längre än så. Det finns flera studier som visar hur personer som köper sex undviker att träffa personer som verkar vara alltför unga, som ser ut att må dåligt eller verkar drogpåverkade, eller som verkar tvingade till att sälja sex. Vissa personer som köper sex begår våldsbrott eller övergrepp, många andra gör det inte. Vissa personer som köper sex går igång på att utnyttja någon eller bryr sig inte om ifall den som säljer sex far illa, många andra har inte en sådan inställning. Många personer som köper sex lägger istället vikt vid att inte göra någon illa när de köper sex och att göra det på ett sätt som inte krockar med deras egen självbild av att vara en bra person.

Vi behöver kunna ha flera tankar i huvudet samtidigt: att se utsattheten och utnyttjandet av personer som säljer sex som förekommer, samtidigt som det finns personer som köper sex som värjer sig från brott som ofta sammankopplas med sexköp (såsom koppleri, köp av sexuell handling av barn, människohandel).

Det finns stora vinster i att se fenomenet sex mot ersättning som det komplexa fält det ändå är. Genom att se alla de olika motiv till varför personer köper sex och de olika livssituationer personerna befinner sig i så kan vi också börja diskutera fenomenet på ett mer nyanserat och balanserat sätt. Då kan vi också erbjuda och forma stödet från samhällets sida på ett så adekvat sätt som möjligt. Det hjälper ingen, vare sig den som köper eller säljer sex, att demonisera och måla upp stereotypa bilder som inte stämmer överens med människors levda erfarenheter.

Av: Ylva Grönvall, doktorand i socialt arbete vid Malmö universitet.

Välkommen att kommentera

Välkommen att kommentera! Tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Ystadsallehanda och Ifrågasätt förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.