Kultur

Överdåd och lugn i stimulerande möte

Maglehemskonstnären Håkan Bergs måleri rör sig i en stark tradition och konstskribenten Carolina Söderholm uppskattar hur hans färgfält närmast vibrerar. Ett helt annat uttryck har norska Heidi Bjørgan, som kastar konventionerna överbord. Nu möts de båda på Tjörnedala konsthall.
Foto: Ulf Mårtensson