Ann-Marie Lundahl

Publicerad 4 oktober 2019

I Borrby kyrka har begravningsgudstjänst ägt rum efter Ann-Marie Lundahl, Borrby. Som inledningsmusik spelade kantor Christina Nilsson Edelweiss. Psalm 190 sjöngs. Officiant var komminister Kerstin Graff. Kantorn sjöng solosång, Jag har hört om en stad. Psalm 297 sjöngs. I samband med avskedet talade dottern Lena och barnbarnet Lisa till minnet. Som avslutningsmusik spelades What a wonderful world, av G.D. Weiss. Gravsättning sker i minneslunden på Borrby kyrkogård.