Anna Oldén

Publicerad 9 oktober 2019

I S Åsums kyrka har begravningsgudstjänst ägt rum efter Anna Oldén, Sjöbo. Akten inleddes med att kantorn Maria Herrlin spelade Amazing grace. Eleonora Lundbergh Oldén sjöng Som en bro över mörka vatten av P Simon till gitarrackompanjemang av Benjamin Oldén Berntsson. Officiant var komminister Svante Kjellén. Psalm 113 och 249 sjöngs. Akten slöts med att kantorn spelade Brusa högre lilla å av B J:son Lindh. I blomstergärden märktes från styrelsen GK Stjärnan. Gravsättning sker på S Åsums kyrkogård.