Begravningar: Dick Gulin

Publicerad 23 mars 2023

I Sisselas kapell, Borrby, har begravningsgudstjänst ägt rum efter Dick Gulin, Borrby. Akten inleddes med att musikstycket ”Det vackraste” med Cecilia Vennersten spelades varpå följde psalm 190. Officiant var präst Kerstin Graff och kantor var Irene Hermansson. Musikstycket ”Stad i ljus” med Tommy Körberg spelades varpå följde psalm 297. Som avslutning spelades musikstycket ”Time to say goodbye” med Sarah Brightman och Andrea Bocelli varpå kistan bars ut ur kapellet. Vid graven tog anhöriga och vänner farväl varpå officianten lyste frid.