Begravningar: Erni Lindgren

Publicerad 27 april 2023

Begravningsgudstjänst har ägt rum i Södra Mellby kyrka efter Erni Lindgren, Brösarp. Akten inleddes med att kyrkomusiker Maria Jeppsson spelade ”Öppna landskap” av Ulf Lundell följt av psalm 199. Officiant var kyrkoherde Per Frostensson. Psalm 297 sjöngs. Medan kistan bars ut ur kyrkan spelades ”Stad i ljus” av Py Bäckman. Kistan gravsattes sedan på Södra Mellby kyrkogård där anhöriga och vänner tog ett sista farväl