Begravningar: Inga Björklund

Publicerad 25 april 2023

I Sankt Clemens kapell har begravningsgudstjänst ägt rum efter Inga Björklund, Simrishamn. Som inledningsmusik spelade kantor Jonas Eklund, ”Air”, av Bach. Psalm 249 sjöngs. Officiant var komminister Henrik Grimheden som höll griftetal, läste bön och förrättade överlåtelsen. Psalm 297 sjöngs. Officianten läste begravningsbön och ”Fader vår”. Kantorn sjöng solosång, ”Jag har hört om en stad”, av Lydia Lithell. Psalm 190 sjöngs. Sedan de anhöriga, släkt och vänner tagit avsked läste officianten slutbön och välsignelsen. Som avslutningsmusik spelades ”Tröstevisa”, av Benny Andersson. Gravsättning kommer ske på Simrishamns gamla kyrkogård.