Begravningar: Inga Sjölin

Publicerad 25 april 2023

I Södra Mellby kyrka har begravningsgudstjänst ägt rum efter Inga Sjölin, Kivik. Som inledningsmusik spelades ”Ge mig en dag” av Olle Adolphson från cd. Kantor Maria Jeppsson sjöng och spelade psalm 297. Officiant var komminister Rebecka Hedén Judt som höll griftetal. Cd-musik spelades, ”Fridfull himmel”, av Johannes Nilsson. Officianten förrättade överlåtelsen och läste bibelord. Psalm 190 sjöngs varefter officianten läste begravningsbön och Fader vår. Medan urnan bars ut ur kyrkan spelades cd-musik ”Imagine”, av John Lennon. Sedan de anhöriga, släkt och vänner tagit avsked vid graven på Södra Mellby kyrkogård slöts akten med att officianten läste slutbön och välsignelsen.