Birgit Söderström

Publicerad 15 november 2021

I Vitaby kyrka har begravningsgudstjänst ägt rum efter Birgit Söderström, Simrishamn. Som inledningsmusik spelade kantor Maria Jeppsson Österlenvisan, av O. Adolphson. Psalm 249 sjöngs. Officiant var komminister Natasja Jackson Wallin. Cd-musik spelades Sju av himlens små änglar, av L. Stefanz. Psalm 248 sjöngs. Psalm 297 sjöngs. Som avslutningsmusik spelades Stad i ljus, av P. Bäckman. Gravsättning sker på Vitaby kyrkogård.